Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

Publisert: 18.05.2020 10:04 Gyldig: fra 17.05.2020 00:00 til 19.05.2020 06:00

Varseltype

Snø

Mandag og natt til tirsdag er det ventet snø over 200-300 moh.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 17.05.2020 00:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 16 May 22:00 UTC til 19 May 04:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 16 May 22:00 UTC til 19 May 04:00 UTC.
Oversiktskart