Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Nordland og Troms

Publisert: 12.05.2020 10:06 Gyldig: fra 12.05.2020 23:00 til 13.05.2020 23:00

Varseltype

Snø

Onsdag ventes lokalt kraftige snøbyger. Snøen ventes lokalt å legge seg på veiene i de mest intense bygene, både i lavlandet og i fjellet. Det kan på det meste komme 10-20 cm snø i løpet av 24 timer. Etterhvert færre byger i Troms, særlig i inre og nordlige strøk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.05.2020 23:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Nordland og Troms, 12 May 21:00 UTC til 13 May 21:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Nordland og Troms, 12 May 21:00 UTC til 13 May 21:00 UTC.
Oversiktskart