Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Vestland fylke og delar av Rogaland

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 20.05.2024 09:45 til 25.05.2024 20:00

Varsel

Skogbrannfare

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Ikke bruk ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.

Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Vestland fylke og delar av Rogaland, 2024-05-20T07:45:00+00:00, 2024-05-25T18:00:00+00:00
Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Vestland fylke og delar av Rogaland, 2024-05-20T07:45:00+00:00, 2024-05-25T18:00:00+00:00
Oversiktskart