Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Ytre strøk av Rogaland

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 12.05.2024 08:00 til 20.05.2024 00:00

Varsel

Skogbrannfare

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Ikke bruk ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare med stor spredningsfare, inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.

Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Ytre strøk av Rogaland, 2024-05-12T06:00:00+00:00, 2024-05-19T22:00:00+00:00
Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Ytre strøk av Rogaland, 2024-05-12T06:00:00+00:00, 2024-05-19T22:00:00+00:00
Oversiktskart