Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for mesteparten av Nordland

3

Mulighet for ekstremt kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 01.02.2024 01:00 til 01.02.2024 16:00

Varsel

Vindkast

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare pågår: torsdag 1. februar 2024, kl.01:00
  • Fare minker: torsdag 1. februar 2024, kl. 16:00
  • Sannsynlighet: Mulighet for < 50%

Konsekvens

Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Råd

Hold dere inne. Følg råd fra beredskapsmyndigheter. Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no). Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Beskrivelse

Det er fare for lokalt ekstremt kraftige vindkast på over 45 m/s fra vest og senere nordvest og orkan på kysten, samt vindkast på over 35 m/s i indre strøk. Vinden vil øke først i sør, og minke sist i nord. Varselet er fremdeles usikkert.

Kart over Mulighet for ekstremt kraftige vindkast, oransje nivå, mesteparten av Nordland, 2024-02-01T00:00:00+00:00, 2024-02-01T15:00:00+00:00
Kart over Mulighet for ekstremt kraftige vindkast, oransje nivå, mesteparten av Nordland, 2024-02-01T00:00:00+00:00, 2024-02-01T15:00:00+00:00
Oversiktskart