Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Kyst- og fjordstrøk i Øst-Finnmark

2

Høy vannstand, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 29.01.2024 16:00 til 29.01.2024 20:00

Varsel

Vannstand langs kysten og i fjordene

Konsekvens

Oversvømmelser kan gi vannskader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Vind og bølger i kombinasjon med høy vannstand kan gi små skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Råd

På grunn av høye bølger vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Beskrivelse

Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 10-15 cm.

Kart over Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Øst-Finnmark, 2024-01-29T15:00:00+00:00, 2024-01-29T19:00:00+00:00
Kart over Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Øst-Finnmark, 2024-01-29T15:00:00+00:00, 2024-01-29T19:00:00+00:00
Oversiktskart