Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Kyst- og fjordstrøk i Troms, Kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark

3

Svært høy vannstand, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 29.01.2024 14:00 til 29.01.2024 18:00

Varsel

Vannstand langs kysten og i fjordene

Konsekvens

Oversvømmelser kan gi vannskader på infrastruktur og bygninger flere steder i strandsonen. Vind og bølger i kombinasjon med høy vannstand kan gi moderate skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Råd

På grunn av høye bølger unngå ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Beskrivelse

Det er ventet svært høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 10-15 cm.

Kart over Svært høy vannstand, oransje nivå, Kyst- og fjordstrøk i Troms, Kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark, 2024-01-29T13:00:00+00:00, 2024-01-29T17:00:00+00:00
Kart over Svært høy vannstand, oransje nivå, Kyst- og fjordstrøk i Troms, Kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark, 2024-01-29T13:00:00+00:00, 2024-01-29T17:00:00+00:00
Oversiktskart