Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Nordland

Publisert: 21.01.2020 11:33 Gyldig: fra 21.01.2020 01:00 til 22.01.2020 01:00

Varseltype

Snøfokk

Tirsdag er det ventet synkende temperaturer og snøbyger i kombinasjon med vestlig sterk kuling, til dels liten storm utsatte steder. Det er derfor ventet snøfokk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.01.2020 01:00:00
22.01.2020 01:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftig snøfokk, gult nivå, Nordland, 21 January 00:00 UTC til 22 January 00:00 UTC.
Kraftig snøfokk, gult nivå, Nordland, 21 January 00:00 UTC til 22 January 00:00 UTC.
Oversiktskart