Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

Publisert: 21.01.2020 11:40 Gyldig: fra 21.01.2020 13:00 til 23.01.2020 00:00

Varseltype

Snøfokk

Tirsdag og hele onsdag ventes lokalt snøfokk pga. sterk vind og snøbyger, vesentlig i utsatte kyst- og fjellstrøk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.01.2020 13:00:00
23.01.2020 00:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart