Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Nordlige Nordland, Troms og Finnmark

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 12.07.2023 20:00 til 17.07.2023 20:00

Varsel

Skogbrannfare

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokalt stor skog- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Nordlige Nordland, Troms og Finnmark , 2023-07-12T18:00:00+00:00, 2023-07-17T18:00:00+00:00
Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Nordlige Nordland, Troms og Finnmark , 2023-07-12T18:00:00+00:00, 2023-07-17T18:00:00+00:00
Oversiktskart