Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Trøndelag

3

Svært mye regn, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 12.02.2023 13:00 til 13.02.2023 13:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare pågår: søndag 12. februar 2023, kl.13:00
  • Fare minker: mandag 13. februar 2023, kl. 13:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Veibanen kan lokalt bli dekket av våt is. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Det ventes svært mye regn, lokalt 70-100 mm/24t. På Fosen er det ventet 100-120 mm/24 timer.

Kart over Svært mye regn, oransje nivå, Deler av Trøndelag, 2023-02-12T12:00:00+00:00, 2023-02-13T12:00:00+00:00
Kart over Svært mye regn, oransje nivå, Deler av Trøndelag, 2023-02-12T12:00:00+00:00, 2023-02-13T12:00:00+00:00
Oversiktskart