Konsekvenser av snøskredulykker

For mer informasjon om dødsulykker i snøskred før 2014 anbefaler vi å lese mer på NGIs sider.

 

 

SKADER FLOM OG SKRED

DØDE SKRED