Isulykker og hendelser

NVE holder oversikt over ulykker på is, både med og uten dødsfall - så langt vi klarer.

Hensikten er å få frem fakta og læring, slik at nye ulykker og skader kan unngås.

Figurene viser isulykker fra høsten 2006 til i dag innhentet av NVE fra søk på Internett, enten i aviser eller på sosiale medier. Regobs er også en viktig kilde. Les i faktaboksen til høyre (eller lenger ned) om hvordan du kan bidra.

Gjennom isen viser antall personer som uventet har gått gjennom isen, og såpass alvorlig at de har valgt å fortelle om det, eller pressen har valgt det. Merk at flere personer kan være involvert i en ulykke. Hendelser med god egensikring er ikke med i statistikken.
Døde viser hvor mange av disse som omkom.
Kjøretøy som kjører utfor veien og går gjennom isen, eller fly/helikopter som kræsjlander er IKKE tatt med i statistikken, kun kjøretøy/fly som med vilje beveget seg ut på isen.
Statistikken er trolig nær riktig på antall døde, men er nok undervurdert på antall "Gjennom isen", særlig de første årene, da rapportering om hendelser på internett er økende med nye sosiale medier.

Vennligst referer til NVE ved bruk av figurene.
Nederst på siden er det linker til tabeller som viser informasjon om enkeltulykkene.

Forklaring til kategoriinndelingene:

Gående Til fots med sko eller truger. For å gå en tur eller leke.
Isfisker Til fots for å isfiske.
Skøyteløper Med skøyter på beina.
Skiløper Med ski på beina, uten vindseil. 
Kiter Med ski eller brett og vindseil.
Skadet v/isgang Truffet av ismasser fra en isgang i en elv, eller dratt med.
Ri på hest, vogn, slede Leie eller ri på en hest, med eller uten vogn eller slede.
Hundespann Et hundespann gjennom isen.
Redde et dyr Man gikk ut på isen for å redde et dyr. Som regel er dette til fots etter en hund. Profesjonelle redningsfolk som går i vannet regnes ikke med. 
Sparkstøtting Med sparkstøtting på isen.
Sykkel Med sykkel på isen. 
Motorsykkel Med motorsykkel på isen. 
Snøskuter Med snøskuter på isen. 
ATV Med ATV (firhjuling) på isen. 
Bil Med bil på isen. Kjøretøy som havner utfor veien og på isen ved et uhell regnes ikke med.
Traktor Med traktor på isen, enten med eller uten utstyr eller last. 
Lastebil, gravemaskin Større kjøretøy på isen (lastebil, dumper), eller gravemaskin.
Tråkkemaskin, beltevogn Beltedrevet stort kjøretøy, som regel tråkkemaskiner eller løypemaskiner. Kan også være beltebiler.
Fly, helikopter Fly eller helikopter som lander på isen, bortsett fra nødlanding.
 
Innsjø Innsjø eller myrvann.
Elv Rennende vann.
Fjord På sjøen, i praksis en fjord da det ellers ikke blir is.
 
Nylagt Is som nettopp har lagt seg.
Midtvinter Is midt på vinteren. Isen har ligget litt i området.
Oppløsning Isen er i oppløsning/smelting.

En lærer aldri så godt og raskt som når en selv er utsatt for en ulykke. Men andre kan også lære av dine hendelser.

Bruk Regobs.no eller appen Varsom Regobs for å registrere en hendelse. Under isobservasjon finnes et eget tema for isulykker/hendelser.

Med appen kan du sende observasjon direkte fra ulykkesstedet. Hendelsen blir umiddelbart synlig i iskart.no med et eget isulykkesymbol. Rapportering kan hindre unødvendig utrykning, for andre kan se hullet ditt og varsle nødetatene.

Informasjon som er ønsket:

  • Hvor? (Posisjonen gis ved å velge sted i kartet i Regobs, eller din posisjon) 
  • Hva skjedde?
  • Hvorfor? (stor variasjon i istykkelsen, generelt tynn is, elveos osv.)
  • Type ferdsel (til fots, skøyter, ski, bil, traktor, snøskuter osv)
  • Hvor mange gikk gjennom isen?
  • Var det noen som døde?
  • Legg gjerne med bilder (Tas enkelt med appen)
  • Hvor mange barn gikk gjennom isen og døde?
  • Lenker til aviser, facebook osv.

Fokuser på det som har læringsverdi, ikke fordel skyld!