Hopp til hovedinnhold

Om tabellen med snøskredulykker

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har blitt tatt av snøskred, eller det har vært nære på. 

Nøkkeltallene over tabellen viser:

  • Døde - Omkom i snøskredet
  • Tatt av snøskred - Antall personer som ble tatt av snøskredet. Inkluderer også de som døde.
  • Nøkkeltallene viser også hvilke vintersesonger som er med i tabellen, og filtreringer dersom det er valgt.

Tabellen viser:

Døde,
Kun skadet,
Skredtatte,
Nære på
Antall mennesker som døde i snøskredulykker. Det vises også antall som ble skadet (men overlevde), antall tatt av skredet, eller bare nesten tatt av skredet.
Sted,
kommune,
område
Stedet hvor ulykken skjedde.
Aktivitet Aktivitet viser type ferdsel som førte til ulykken.
Utløser Utløser viser hva som utløste skredet. Kunstig utløst betyr at mennesker utløste skredet, som regel rett under seg. Fjernutløst er også menneskeskapt, men vekten av menneskene har forplantet seg i snødekket og løst ut skredet et stykke unna menneskene. Naturlig utløst betyr at det var været som utløste skredet, og at noen uheldigvis befant seg i skredbanen.
Utl. turist Utenlandsk turist viser om dette er en turist som til vanlig ikke oppholder seg i Norge, og dermed må regnes som mindre erfaren med forholdene i Norge. Utlendinger som oppholder seg lenge i Norge regnes ikke med i denne kategorien.
Skredutstyr Skredutstyr viser om de involverte hadde standard utstyr som skredsøker, søkestang og spade.
Skredtype Type skred. vvsl betyr 'Vedvarende svake lag' og betyr at det tidligere på vinteren har dannet seg et lag som overliggende snø lett kan gli på. Andre typer er flakskred, løssnøskred, glideskred og skavl. Dersom snøen var våt når den ble løst ut står det '(vått)'  etter skredtypen.
Skredstørrelse Skredstørrelse er et tall fra 1 til 5, der 1 er de minste skredene, og 5 er svært store. 0 brukes ved skavlbrudd. 
Eksposisjon Himmelretningen som terrenget vender mot. En fjellside som vender mot sør 'S' vil derfor få mest sol.
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.
Rapport,
Presse
Link til rapport om hendelsen på Varsom.no, og/eller en eller flere linker til avisartikler eller sosiale medier. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje i tabellen.