Hopp til hovedinnhold

Kompetanse i Regobs

Vi knytter kompetanse til bidragsytere i Regobs. Derfor er det stjerner bak brukernavnene. Her finner du forklaring på hva stjernene betyr.

I korte trekk gjelder ingen angivelse at det ikke er knyttet noe kompetanse til observasjonen og jo flere stjerne jo mer kompetanse. Max er 5 stjerner. Om ikke noe er gitt betyr det "Helt ukjent kompetanse". 

Gjør oppmerksom på at administrasjon av kompetanse gjøres av systemeieren. Det betyr at om du har kompetanse som du ønsker skal være knyttet til brukeren din melder du fra til den varslingsgruppa som er relevant (snø, jord, is, flom) og så ordner vi det.

Snø

- Ukjent kompetanse på snø.

* Observatøren har vist at hen kan det grunnleggende for å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan Regobs og Varsom formidler snøskredfare. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4AI.

** Erfaren observatør uten kurs. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan Regobs og Varsom formidler snøskredfare.

*** Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av Regobs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4A.

**** Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av Regobs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4B.

***** Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4C.

A - Automatisert tjeneste. Observasjonene kommer fra et automatisert system. Eksempelvis har Vegvesenet instrumenter som kan oppdage skred ved hjelp av lyd eller radar og som rapporterer skredaktivitet til Regobs.

Les om NVE sine snøskred-observatørkurs her.

Vann og jord

- Ukjent kompetanse.

* Observatør kan vise til noen relevante observasjoner.

** Observatør som kan vise til relevante observasjoner med Regobs-skjema.

*** Observatør med god faglig forståelse og kan vise til relevante observasjoner.

**** Observatør med svært god faglig forståelse og kan vise til relevante observasjoner med Regobs-skjema.

***** Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med Regobs-skjema.

Is

- Ukjent på is.

* Nybegynner.

** Erfaren observatør.

*** Kurset erfaren observatør.

**** Kurset fagperson.

***** Fagperson NVE eller lignende.

Din kompetanse og dine stjerner

Under "Min profil" i Regobs ser du hvilken kompetanse som er knyttet til din bruker. Hvis du mener at vi bør sette et annet kompetansenivå på deg kan du sende en epost til oss. Send til den varslingstjenesten som arbeider med ditt kompetanseområde. Legg også ved linker til de 5-10 siste observasjonene dine i Regobs.

Dine kompetanse vises også som stjerner bak brukernavnet ditt på observasjoner i Regobs. Hvis kompetansen blir forandret på vil dette være synlig fra neste observasjon du leverer.