Status for grunnvannsforhold i Norge – per 6. juni 2021

Publisert:

Mindre nedbør enn normalen den siste måneden har ført til at det nå er lav til svært lav grunnvannstand langs kysten fra Rogaland til Andøya. På Østlandet og i deler av Troms og Finnmark har nedbør og snøsmelting gitt grunnvannstand rundt normalen, men stedvis noe høy for årstiden.

Kart over beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand, hhv. 5.mai og 6. juni 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Sirklene viser observert døgnmiddelverdi for grunnvannstand. Kilde: senorge.no

Lav grunnvannstand langs kysten fra Rogaland til Nordland

Per 6. juni 2021 er det lav grunnvannstand langs kysten fra Rogaland til Nordland/Andøya. I ytre deler av Vestland, Trøndelag og Nordland indikerer beregnet grunnvannstand og målinger at det stedvis er svært lav grunnvannstand sammenlignet med gjennomsnittet i referanseperioden 1981–2010. Svært lav grunnvannstand (under 5 persentil) betyr i denne sammenheng at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Østlige områder i Sør-Norge og i Troms og Finnmark er det generelt normal til høy grunnvannstand for årstiden. Det er verdt å merke seg at målt og beregnet grunnvannstand for østlige deler av Finnmark ikke samsvarer, og at det er de målte verdiene som representerer de faktiske forhold.  

Varm og tørr inngang til juni

Årsaken til nedgangen i grunnvannstand langs kysten skyldes noe mindre nedbør enn normalen for mai. Ifølge Meteorologisk Institutt (MET) sin månedsrapport for mai har det falt 15 % mindre nedbør enn normalen på landsbasis, hvor enkelte stasjoner i Vestland har fått 75–90 % mindre nedbør enn normalen. På Østlandet har det vært noe mer nedbør enn normalen for måneden, og enkelte stasjoner i Agder har fått 150 % mer nedbør.

Generelt var det en del nedbør i begynnelsen av mai, men oppholdsvær mot slutten av måneden og inn i juni. Dette samsvarer med observert endring i grunnvannstand på samtlige stasjoner. Trenden den siste tiden har vært synkende verdier i store deler av landet.

Last ned «Været i Norge – Klimatologisk månedsoversikt mai 2021» (PDF) fra met.no.

Venter mer nedbør som vil bedre situasjonen

Værprognosene for dagene fremover er noe usikre, men det ventes noe lavere temperatur og mer nedbør, spesielt langs kysten. Dette vil trolig bedre situasjonen noe, men avhenger av mengde og omfang av nedbøren.

Vannverkseiere og brønneiere langs kysten fra Rogaland til Nordland, som har hatt problemer med tørke tidligere, oppfordres til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin.

 

 

Samleside hydrologiske sanntidsdata

Trykk her for å se både simulert og observert grunnvanntilstand på Senorge.no (Kilde Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt)

Overingeniør Anne Ellekjær Stavang, tlf. 980 22 968 anst@nve.no

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657 hec@nve.no