Vedvarende svake lag til påske skaper utfordrende skredforhold.

Publisert:

I Troms ventes det betydelig snøskredfare mange steder i palmehelgen. I resten av Nord-Norge, på Svalbard og i Jotunheimen ventes det moderat skredfare, men med vedvarende svake lag i snødekket må folk likevel være nøye på å gjøre trygge vegvalg. Sør-Norge kommer best ut med liten skredfare.

Gjør konservative veivalg i regioner der vedvarende svake lag er skredproblemet. Foto: bjornM/regobs

 

Troms får de mest krevende forholdene nok en gang. Litt nysnø og vind på et snødekke som fra før er ganske ustabilt gjør situasjonen utfordrende. Skredproblemene blir fokksnø som legger seg på overflaterim og et dypere vedvarende svakt lag som kan gi store skred.

- Under slike forhold anbefaler vi folk å holde seg unna skredterreng, sier vaktleder Solveig Kosberg i snøskredvarslingen.

I områdene som har moderat skredfare er det mange steder også vedvarende svake lag som i enkelte tilfeller kan gi store skred. Sannsynligheten er lavere for å løse ut skred, men konsekvensene hvis et skred først løsner kan bli store.

- Vi håper folk setter seg godt inn i varselet og særlig leser ferdselsrådene som følger med skredproblemene. Det er ikke nok å bare se på faregraden sier Kosberg.

Til slutt vil vi nevne at skavlbrekk som alltid er aktuelt, det fikk vi et trist bevis på denne uka. Vi vil gjerne at folk kommer seg ut på fine turer, men håper det er slutt på dødsulykkene nå.

Les hele varselet og særlig ferdselsrådene! Er du i tvil om hva som er lurt, legg turen utenom skredterreng, sier Kosberg

Last ned den nye Varsom regobs-appen, her er blant annet bratthetskart som hjelper deg å velge en trygg rute.