Stor skredfare over store deler av landet

Publisert:

Det milde været de siste ukene har ført til at det nå er krevende skredforhold. Varslingstjenesten Varsom melder om fare for snø-, sørpe- og jordskred over store deler av landet. NVE råder alle til å følge med på varsom.no, holde seg unna skredterreng og utløpsområder.

Sørpeskred på FV810 25. februar 2021. Foto: Elrapp, drift@svv/Regobs.

Den langvarige kuldeperioden har skapt en situasjon med dyp frost i bakken og et snødekke bestående av vedvarende svakt lag. Snøen er relativt porøs, som gjør at den kan lagre mye vannDette betyr at regnet og vannet fra snøsmeltingen er hindret fra å drenere ned i jorda, og kan istedenfor blir liggende oppå bakken og vannmette snøen. Dette kan utløse store skred, både snø- og sørpeskred.   

Stor snøskredfare i Nordland, Troms og Finnmark 

I Troms og Finnmark har hovedskredproblmet i dag, fredag, vært fare for naturlig utløste, tørre flakskred i høyden. Dette skyldes nysnø og vind.

Fra lørdag kveld blir det mye mildere vær, og søndag er det varslet stor snøskredfare. Hovedskredproblemet blir da først og fremst våte, store, naturlig utløste flakskred i mange heng. Alt skredterreng vil være utsatt, og NVE anbefaler alle til å holde god avstand også til utløpsområder. 

I Nordland har det nå vært mildvær lengemen det forsetter med kraftig nedbør. De store nedbørsmengdene gjør snødekket svært vått og ustabilt. Det forventes fare for våte flakskred, men det er også fare for glideskred, som går helt ned på bakken i områder med sva. 

Les snøskredvarselet på varsom.no.

Gult farevarsel for flom, sørpe- og jordskred Trøndelag, Nordland og sør i Troms 

Sørpeskred er vannmettet snø og har svært høyt vanninnholdSørpeskred kan løsne ut i slakere terreng enn snøskred og renne nedover fordypninger og bekkeløp. Sørpeskred kan nå flere kilometer dersom det er tilstrekkelig med vann og snø i terrenget. Det betyr at de også kan nå områder uten snø når de først løsner. 

NVE råder alle til å følge med på varsom.no for oppdaterte varsler, og å holde seg unna skredterreng, bratte skråninger og holde vannveier åpne.  

Les varselet på varsom.no.

Forskjellen på snøskred, sørpeskred og jord- og flomskred 

Et snøskred er snø som beveger seg raskt nedover en fjellside eller en skråning. Snøskred løsner i terreng rundt 30 grader og brattere. Sørpeskred en strøm av vannmettet snø (sørpe) som følge av sterk snøsmelting og/eller regn. Denne formen for skred kan utløses i mye slakere terreng enn snøskred, fordi de har mye høyere vanninnhold. Sørpeskred løsner gjerne i forsenkinger i terrenget, som fører til at vann samles i snødekket. Noen sørpeskred kan utløses av et snøskred har lagt seg som en propp i en bekk og som plutselig raser ut. Vann på avveie på grunn av tette stikkrenner o.l. kan også føre til sørpeskred. Jordskred er vannmettet løsmasse (jords, stein, grus og sand) som løsner og beveger seg ned bratt terreng. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp.

Snøskredvarslingen (NVE): 488 80 100, mellom klokken 07-20 alle dager, ikke SMS
Flomvarslingen: 404 36 00, mellom klokken 08-21 alle dager, ikke SMS
Jordskredvarslingen: 400 28 777, mellom klokken 08-21 alle dager, ikke SMS