Skredhendelser påsken 2017

Publisert:

Snøskredvarslingen i Norge har registrert 14 skredhendelser påskeuken 2017. 25 personer har vært involvert i snøskred og en person omkom i følge av fall etter skavlbrekk.

 

Turfølge nært skavl. Foto: Birgit Rustad

Totalt har Snøskredvarslingen i Norge registrert 14 skredhendelser utløst av skiløpere eller skutertrafikk. Seks av hendelsene ble personer tatt av snøskred, men ingen ble skadet. 25 personer har vært involvert i de 14 registrerte skredhendelsene.

En person mistet livet etter en fallulykke grunnet skavlbrudd ved Litleskjorta i Møre og Romsdal.

Det er registrert flere skredhendelser hvor mennesker har vært involvert denne påsken i forhold til i fjor. I 2016 registrerte Snøskredvarslingen i Norge to skredhendelser med totalt to involverte personer.

En person omkom i påskeuken 2016 også det etter fall som følge av skavlbrekk ved Russelvfjellet i Troms. En person ble tatt av snøskred, men det ble ikke rapportert om personskade.

Pass på skavlbrudd

Skavlbrudd regnes ikke som et ordinært skredproblem men er likevel en fare som en må forholde seg til gjennom hele vintersesongen.

Skavlbrudd håndterer en ved å unngå å bevege seg oppå eller under skavler. Skavlbrudd kan enten skje ved at den knekker av seg selv, eller i følge av belastning fra en eller flere personer i turfølget.

Unngå å bevege deg på eller nær overhengende skavler. Begrens eksponeringstiden i heng under skavler, spesielt like etter perioder med vind pluss snø, og under perioder med stigende temperaturer. Det er vanskelig å forutsi når en skavl knekker. En skavl som knekker utgjør mye vekt. Den kan treffe deg eller løse ut snøskred

Ulykker og skredhendelser

På nettsiden Varsom.no deler vi erfaringer og fakta om nestenulykker, dødsfall og skader fra snøskred og ulykker på islagte vann. Vi deler erfaringer som kan komme andre til gode, på samme vis som Norges klatreforbund deler informasjon om nestenulykker og ulykker innen klatring.

Du kan dele dine erfaringer på www.regobs.no, sende inn en ferdig rapport for publisering eller sende inn en rapport for bearbeidelse av Snøskredvarslingen. Vi henter også informasjon fra media.

Den viktigste kilden for fakta og læring er de som var involverte i nestenulykken. Vi oppmuntrer til åpenhet om årsakene slik at andre kan lære av det. Det være seg hvordan skredet kunne vært unngått, skadene redusert eller redningen mer effektiv.

Snøskredvarslingen gransker ikke hendelser, man kan i enkelte tilfeller gjøre egne undersøkelser på stedet eller samarbeide med andre organisasjoner for å trekke ut læring fra hendelser. Vi har et godt med samarbeid med redningssektoren om dette.

Alle rapporter publiseres anonymiserte, så fremt ikke annet er avtalt.

Flest hendelser i nord

Troms fylke topper listen med seks registrerte skredhendelser hvor mennesker har vært involvert denne påsken. I tillegg ble to skredhendelser registrert i Nordland 

I resten av landet ble det registrert to skredhendelser i Hordaland og to i Møre og Romsdal, mens det i Buskerud og Sør-Trøndelag ble registrert en skredhendelse.