Ny rapport om snøskredvarsling på Svalbard

Publisert:

En ny rapport beskriver etablering av snøskredvarsling på Svalbard fra 2015 til 2018, og oppsummerer noen erfaringer med dette.

Røde kors observerer skredmasser på Svalbard. Foto: mnskeyser@Regobs.no.

 

Svalbard har vesentlige utfordringer med snøskred. Syv mennesker omkom i snøskred mellom 2000 og 2018 og to omkom i 2019. For å forebygge snøskredulykker på Svalbard, utvidet NVE snøskredvarslingen på Varsom slik at den også dekket Svalbard fra vinteren 2015-2016, i samarbeid med UNIS. For å bistå lokale myndigheter, ble det også opprettet objektvarsling for utsatt bebyggelse i Longyearbyen i desember 2015, umiddelbart etter det fatale snøskredet som tok to liv og ødela ti bygninger. UNIS, NGI og Skred AS har bistått NVE og lokale myndigheter med objektvarslingen. Rapporten beskriver metoder, organisering og erfaringer i forbindelse med etableringen av de to varslingstjenestene for Svalbard. Rapporten er skrevet av fagfolk fra NVE, UNIS og UiT etter en presentasjon på The First Arctic Safety Conference i Longyearbyen i mai 2019.

Les rapporten om snøskredvarsling på Svalbard her.