KAST gjør det lettere å se hvor skredutsatt skituren er

Publisert:

NVE lanserer 78 turer i Romsdalen og Lofoten, samt et landsdekkende kart basert på metoden KAST

Utsnitt fra kartløsningen som viser noen av turene klassifisert i Romsdalen i kombinasjon med bratthet og modellerte utløpsområder.

 

NVE har nå publisert en ny KAST kartserie som består av:

  • KAST klassifiserte turer, utvalgte populære turer som er manuelt klassifisert av skredeksperter og fjellførere i regi av NVE
  • AutoKAST, er kart som viser de to mest skredusatte terrengklassene utfordrende og komplekst ned til målestokk 1:100.000. I større målestokk vil terrengklassene erstattes med støttekart som viser bratthet i kombinasjon med modellerte korte og middels utløp for snøskred. Kartet er tilgjengelig for hele Norge og deler av Svalbard

KAST (klassifisering av snøskredterreng) er en metode som har utgangspunkt i et Canadisk system som heter ATES. KAST er tilpasset norske forhold og språk, og arbeidet har vært gjort i samarbeid med lokale skredvarslere og fjellførere, Universitet i Montana og Norsk skredfaglig forening (NORSKRED).

–Vi er stolte av å lansere KAST turer for Romsdalen og Lofoten, sier Martine Sagen Slåtten, som leder arbeidet med KAST klassifiseringen i NVE. For de klassifiserte turene ønsker vi belyse skredutsatte områder, f.eks. fare for skavlbrudd. Planen er å klassifisere flere populære turer rundt om i landet, fortsetter Slåtten.

KAST deler terrenget inn i fire klasser; 0 - ikke skredterreng, 1 - enkelt, 2 - utfordrende og 3 - komplekst. Ideen er at klassifiseringen kan fungere som et hjelpemiddel for å velge riktig tur basert på terrenget, sett i sammenheng med snøskredvarslet, værvarslet og gruppens ferdigheter. Men eneste 100 % trygge måten å unngå å bli tatt av skred på er å unngå alt skredterreng, både løsne- og utløpsområder.

–Hovedmålet med KAST er å sette mer fokus på gode terrengvalg for unngå nye skredulykker, sier Rune Engeset i NVE og leder av Snøskredvarslingen.

Les mer om KAST Varsom Snøskredskolen.