Ikke snøskredfaregrad 5 i Helgeland 21. april

Publisert:

Snøskredvarslingen har evaluert varselet om faregrad 5 for Helgeland lørdag 21. april 2018. Konklusjonen er at det ikke var over faregrad 4.

Skred observert i Sentinel-1 radarbilder fra perioden 18-24. april. Satellitten pekte mot venstre i bilde, derfor er det en del vestvendte heng som var i radarskyggen (dvs uten informasjon).

 

Snøskredvarslingen har nå evaluert varslet om faregrad 5 for B-region Helgeland for lørdag 21. april. Du finner evalueringsrapporten på http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_52.pdf.

Vi vurderer i ettertid at det ikke ble faregrad 5 - meget stor snøskredfare i region Helgeland lørdag 21. april. Ut fra observasjoner i landsdelen anslås det at det mest sannsynlig var faregrad 4-stor både lørdag og søndag. Hovedgrunnene til at det ikke ble faregrad 5 er antagelig noe mindre regn enn varslet og et snødekke som var mer stabilt og mindre mektig enn antatt.

Dette var første gang satellittdata ble brukt for å verifisere det regionale snøskredvarslet. NORUT analyserte Sentinel-1 radarbilder i etterkant for å tallfeste hvor mange skred som hadde gått, hvor store de var og hvor de hadde løsnet.

Snøskredvarslingen takker for et godt samarbeid med Fylkesmannen og Fylkesberedskapsrådet i forbindelse med hendelsen. Konsekvensene av snøskredfaren ble begrenset, fordi publikum og beredskapsmyndighetene var oppmerksom på situasjonen tidlig og fordi området med stor snøskredfare hadde lite infrastruktur og bebyggelse som var eksponert og sårbar for den aktuelle trusselen (skredproblemet).

En måned senere er snøskredfaren nede i 1-liten i store deler av Nord-Norge, etter en periode med svært høye temperaturer og mye snøsmelting.

Du finner snøskredvarslene på Varsom ut mai. Husk at det også ligger gode tips om vårsnø på Snøskredskolen.