A- og B-regioner for snøskredvarsel

Publisert:

Landet er delt inn i A-regioner og B-regioner når det kommer til snøskredvarsling. Denne inndelingen av landet i A- og B-regioner er gjort på bakgrunn av hvor det har vært mest problemer knyttet til snøskred tidligere.

Kartet på varsom.no viser A-regioner (farget omriss) og B-regioner (svart omriss)

  

A-regioner har daglige snøskredvarsler gjennom hele vinteren uansett faregrad og observatører som flere ganger i uken sender inn rapporterer om snødekkets oppbygning og stabilitet. I B-regionene publiseres varsler bare når det vurderes som sannsynlig med faregrad 4-stor eller 5-meget stor snøskredfare.

Kombinasjonen av mengde skredterreng, mengde sårbar infrastruktur og omfanget av ferdsel i skredterreng er vurdert. Målet er å finne balansen slik at tilgjengelige ressurser blir brukt til å optimalisere kvalitet og nytteverdi på varslene som publiseres.

Det planlegges flere A-regioner framover, det jobbes med å få i gang en ny region i Agder/Rogaland og en i Finnmark. Dette arbeidet er avhengig av flere ting, blant annet å finne kompetente observatører som kan gjøre snødekkevurderinger i felt.

Vi oppfordrer alle, også de som bor i B-regioner til å dele informasjon om snø og snøskred via regobs.no og regobs-appen. Slik informasjon er nyttig for andre turgåere og for snøskredvarslingen.