Varsel om ekstremt høy sjøvannstand langs kysten av Møre og Romsdal til Agder 10.-11. februar

Publisert:

Varsel om «høy vannstand langs kysten og i fjordene» utstedes av Meteorologisk institutt (MET). Ekstremværet Elsa er ventet å føre til ekstremt høy vannstand langs store deler av kysten i Norge. Denne type varsel gjelder sjøvannstand og ikke vannstand i vassdrag og innsjøer.

Varsel om ekstremt høy sjøvannstand, rødt nivå, 10.-11. februar 2020 utstedt av MET. Foto: Meteorologisk institutt

 

Meteorologisk institutt (MET) har utstedt varsel på rødt og oransje nivå for vannstand langs kysten av Norge. Du finner her varslene for mandag 10. februar og tirsdag 11. februar og mer informasjon om ekstremværet Elsa kan du lese her: https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-vannstand

Vannnstand langs kysten og i fjordene varierer med astronomisk tidevann og værets virkning (bl.a. lufttrykk og vind). Astronomisk tidevann beregnes av Statens Kartverk. Værets virkning beregnes av Meteorologisk institutt. Mer informasjon om tidevann og sjøvannstand på www.sehavniva.no

NVE gjør oppmerksomt på at denne type varsel gjelder sjø-/hav-vannstand og ikke vannstand i vassdrag og innsjøer. Det ventes ikke flom i vassdrag, men oversvømmelse av sjøvann langs kysten. Høy sjøvannstand kan imidlertid forsterke flom i elver, noe vi har opplevd flere ganger tidligere,  f.eks. i nederste del av Drammenselva.

  • Det er utstedt flomvarsel for Sør-Vestlandet og deler av Agder gjeldende for i dag, søndag og natt til mandag.  Vannføringen i dette området vil imidlertid være på retur mandag ettermiddag når ekstremværet treffer kysten. Ekstremværet vil dermed ikke ha noen merkbar effekt på vannføringen i nedre deler av elveutløpene i det området ekstremværet gjelder for, sier Inger Karin Engen, vakthavende flomvakt i NVE. Vi anbefaler imidlertid flytting og sikring av verdier langs kysten og i elveutløp.

  • Vær også oppmerksom på at det i tillegg til ekstremværet Elsa, er utstedt varsel om høy vannstand (oransje nivå) langs kysten fra Langesund til svenskegrensen fra mandag ettermiddag. Vi anbefaler også flytting og sikring av verdier i nedre deler av elver som munner ut langs denne kyststrekningen, selv om det er normal vannføring i elvene, sier Inger Karin Engen. Det gjelder spesielt områder som erfaringsmessig blir påvirket av høy havvannstand langs kysten.   

 

Hjelp oss å få god oversikt over hendelser. Det gjør varslingstjenesten vår bedre.

- Du kan registrere hendelser og sende oss bilder av oversvømmelser, flom og skred med Regobs.no