Vårflomanalyse 30. mars 2020. Flomutsikten for våren.

Publisert:

Det er i år stor sannsynlighet for stor vårflom i alle landsdeler i elver som vesentlig kommer fra indre strøk. I Sør-Norge er det først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet over 500-700 moh; i nord gjelder det også elver med lavereliggende dreneringsområde.

 

Sannsynlighet for størrelse på vårflom i utvalgte elver. Illustrasjon: NVE

 Se større bilde

Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På landsbasis er dette året så langt, det mest snørike året siden 2000. Siden 1958 har det bare vært fem år med mer snø på landsbasis enn i år. NVE har beregnet snømengder for hele landet basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958.

- Disse beregningene viser at årets snømengder i Troms og Finnmark er blant de største i perioden det er utført beregninger for, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

 

Stor sannsynlighet for stor vårflom fra sør til nord

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader.
- Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom på grunn av mye snø, sier Engen
- Det vil for øvrig alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten er liten, med unntak av større elver på indre strøk i Nord-Norge, tilføyer hydrologen.

Mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge. Men vi kan ikke se bort fra at vårflommen kan starte litt tidligere. Det er også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli.

 

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader

NVEs magasinstatistikk viser at det er høy fyllingsgrad i reguleringsmagasinene i Sør-Norge.
- Vi oppfordrer regulantene til å følge ekstra nøye med på utviklingen i magasinene og vurdere forhåndstapping slik at magasinene også i år kan ha en vesentlig flomdempende effekt, slik de normalt har på våren, fortsetter Engen.

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting eller regn.

Alle kan bidra. Her ser du råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader

 

Hvor stor blir vårflommen?

Hydrologen understreker at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Det gjelder først og fremst i elver som kommer fra indre strøk, hvor det kommer mye snø i det meste av dreneringsområdet i løpet av vinteren, som smelter om våren. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været. Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv om det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli endel nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom i områder med mye snø.

- Også en nedbørfattig, men svært varm vår, kan medføre stor vårflom på grunn av bare snøsmelting, når det er så store snømengder som i år, fortsetter Engen. Sannsynligheten for dette er størst i Finnmark fordi det der kan foregå snøsmelting samtidig i store deler av dreneringsområdet på grunn av relativt små høydeforskjeller. Men vi erfarte i 2018 at snøsmelting alene kan føre til stor flom også i de store elvene på Østlandet, når det er store snømengder og vedvarende høy temperatur.

 

 Scenarier for Masi i Altaelva, Finnmark - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2005 vil gi svært stor flom (rødt nivå) med flomtoppen omkring midten av juni. Vær som i 2013, 2014 og 2018 vil gi litt mindre flom, men fortsatt på rødt nivå. Været disse tre årene gir tidligere flomtopp, fra midten av mai.

 

Scenarier for Øvrevatn i Salangselv, Troms - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2012 vil gi svært stor flom (rødt nivå), så sent som i midten av juli; vær som i 2013 vil gi litt mindre flom, men fortsatt på rødt nivå, halvannen måned tidligere.

Den svarte grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2017. Vi ser at det årets vær vil gi mange små flomtopper, under gult nivå, men når oransje nivå i slutten av juli. Den grønne grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2019, med to flomtopper, den største så vidt på oransje nivå.

 

Scenarier for Nervoll i Vefsna, Nordland - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 1966 vil gi svært stor flom (rødt nivå), med flomtoppen i midten av juni. Vær som i 2019 vil gi flom på oransje nivå, mens 2017- og 2018-været vil gi flom på gult nivå.

 

Scenarier for Gaulfoss i Gaula, sør i Trøndelag - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 1995 og 2013 vil gi svært stor flom (rødt nivå), med flomtoppen henholdsvis i begynnelsen av juni og siste halvdel av mai. Vær som i 2018 vil gi flom på oransje nivå, i første halvdel av mai.

Den svarte grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2019. Vi ser at dette årets vær vil gi flere små flomtopper fra slutten av april, den høyeste litt lavere enn gult nivå.

 

Scenarier for Horgheim i Rauma, Møre og Romsdal - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2015 vil gi svært stor flom (rødt nivå) i begynnelsen av juli, mens vær som i 2013 vil gi to flomtopper på oransje nivå fra midten av mai til begynnelsen av juni.

Den svarte grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2018. Vi ser at været dette året vil gi flere flomtopper, den høyeste opp mot oransje nivå. Den grønne grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2019. Været dette året vil gi flere flomtopper, den høyeste på gult nivå.

 

Scenarier for Etna i Drammensvassdraget, Oppland - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2013 vil gi svært stor flom (rødt nivå) ca 20.mai; vær som i 1995 vil gi litt mindre flom to uker senere, men fortsatt på rødt nivå.

Også vær som i 2012 og 2017 vil gi flom tett oppunder rødt nivå, i siste halvdel av mai.

Snømålinger i området indikerer at snømengdene er litt mindre enn det som er brukt i våre beregninger. Basert på disse snømålingene vil dermed sannsynligheten være i underkant av det som er oppgitt her. Størrelsen på årets flom forutsatt vær som i de uthevede årene i figuren, vil også være noe mindre, basert på snømålingene.

 

Scenarier for Orsjoren i Numedalslågen, Buskerud - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2015 vil gi svært stor flom (rødt nivå), men ikke før begynnelsen av juli. Også vær som i 2016 vil gi flom på rødt nivå, med flomtoppen noe tidligere, i begynnelsen av juni.

2018- og 2019-været vil gi flom tett oppunder rødt nivå, med flomtoppen i siste halvdel av mai.

Orsjoren (Ossjøen) ligger høyt oppe i Numedalslågens dreneringsområde, helt oppe på Hardangervidda. Fordi det er reguleringsmagasiner lenger ned i Numedalslågen som tar imot vannet som renner ut av Orsjoren vil dette dempe flommen videre nedover i Numedalslågen. Scenariene for Orsjoren er derfor ikke representative for Numedalslågen nedstrøms magasinene i vassdraget, hvor sannsynligheten for stor vårflom er noe mindre.

 

Scenarier for Losna i Gudbrandsdalslågen, Oppland - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2013 vil gi svært stor flom (rødt nivå), med flomtoppen i slutten av mai. Vær som i 1995 og 2011 vil gi litt mindre flom, men fortsatt på rødt nivå, med flomtoppen henholdsvis i begynnelsen og midten av juni.

Den grønne grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2018, da det var ekstremt varmt og tørt i store deler av landet både vår og sommer. Vi ser at det årets vær vil gi flom på oransje nivå i midten av mai.

 

Scenarier for Nybergsund i Trysilelva, Hedmark - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 1995 vil gi svært stor flom (rødt nivå) i begynnelsen av juni; vær som i 2013 vil gi flom på oransje nivå, med flomtoppen i siste halvdel av mai.

Været i 2011 og 2019 vil gi flom på gult nivå, med flomtoppen henholdsvis siste halvdel av april og begynnelsen av mai.

Flomvarslingens vakttelefon:

tlf. 40 43 60 00 (ikke SMS)

Hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen:

tlf. 452 47 575 ike@nve.no

Seksjonssjef Hervé Colleuille:

tlf. 945 21 657 hec@nve.no

NVEs varslingstjeneste følger nøye med på utviklingen i elvene, og eventuelle flomvarsler vil bli publisert på varsom.no

Hvis du ikke allerede har abonnert på naturfarevarsler fra varsom.no, kan du gjøre det på abonner.varsom.no

Les mer om aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling

Vårflomanalysen er ikke et varsel

NVE presiserer at denne analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom i ulike deler av landet.

 

Hvorfor blir summen av sannsynlighetene (gitt i prosent) for flom på gult, oransje og rødt nivå forskjellig fra 100?

Sannsynligheten for at en flom skal overstige et visst nivå vil avta når nivået øker, slik at sannsynligheten for en flom på rødt nivå vil være mindre enn sannsynligheten for en flom på oransje eller gult nivå. Når nivået for rødt nivå er oversteget, vil også nivået for gult og oransje nivå være oversteget. De tre kategoriene utelukker altså ikke hverandre, og summen av sannsynlighetene for de ulike flomnivåene blir derfor ikke lik 100.

 

Hva menes med dreneringsområde

Dreneringsområde er det området som bidrar med vann til en elv. All nedbør (både regn og snø) som faller i dreneringsområdet til en elv, renner ut i elva. I hydrologisk terminologi omtales begrepet dreneringsområde som nedbørfelt.

 

Rekord-mye snø flere steder

Les NVEs snørapport publsert 30.03.2020

Vassdragsreguleringer bidrar normalt til å utjevne vannføringen i vassdrag, og kan ha betydelig flomdempende effekt. Størrelsen på magasinet i forhold til nedbørfeltet og flomvolumet er avgjørende for reguleringens flomdempende potensial. Noen magasiner gir betydelig flomdemping langt ned i vassdraget. Det betyr ikke at flommer kan unngås i regulerte vassdrag, men de kan dempes. Les mer om hva kan NVE og regulanten gjøre for å minske faren for flom i regulerte vassdrag.

NVE beregner sannsynlighet for flom ved å kjøre dagens vannlager (snø, grunnvann og vannføring) gjennom en hydrologisk modell.

- For å kunne si noe om videre utsikter for vårflom bruker NVE informasjon om været slik det har vært på samme tid av året hvert år siden 1958.

- Ved hjelp av modeller beregner vi hvor mye snø det er og hvor fuktig det er i bakken. Dette kombinerer vi først med ni dagers værprognose fra Meteorologisk institutt, og deretter historisk vær siden 1958. Da får vi beregnet 62 teoretiske flommer på hvert sted beregningen utføres for. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, og viser variasjonsbredden når det gjelder størrelse på vårflommen.

Resultatet av slike beregninger er vist for noen representative vassdrag i figurene til venstre.