Høy magasinfylling gir økt flomfare

Publisert:

NVE oppfordrer regulantene til å følge nøye med på nedbørprognoser, og vurdere forhåndstapping av magasiner når det er ventet mye nedbør.

 

Mye nedbør kan gjøre det nødvending med forhåndstapping.

 

De meteorologiske prognosene mot slutten av inneværende uke indikerer store nedbørmengder som regn i Sør-Norge (østafjells). Prognosene er fortsatt usikre, men regulantene oppfordres til å vurdere forhåndtapping for å unngå flomskader.

Må vurdere forhåndstapping i god tid 

Vannkraftmagasinene kan gi viktig bidrag til å dempe flommer. Det er for tiden svært høy fylling av reguleringsmagasinene i alle landsdeler. Dette reduserer magasinenes flomdempende effekt, og vi oppfordrer generelt regulantene i hele landet til å følge nøye med på nedbørprognoser og vurdere forhåndstapping i god tid når det ventes mye nedbør. 

Følgende dokument beskriver regulantenes ansvar i flomsituasjoner.

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)