Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Snøskredulykker vinteren 2018-2019

Publisert: 26.11.2019

Sist vinter døde 13 personer i snøskred i til sammen åtte snøskredhendelser. Halvparten av de omkomne var utenlandske skiturister. 

Forsiden til rapporten

NVE har nå utarbeidet en rapport som oppsummerer ulykkene. Her er en oppsummering av funnene i rapporten:

Omkomne:

 • 9 personer døde i forbindelse med ferdsel på ski i fjellet, 6 i skred og 3 på grunn av skavlbrudd. 4 døde i motorisert ferdsel, 2 på snøscooter og 2 som brøytet vei
 • Halvparten (6 av 13) av de døde var utenlandske skiturister. De fleste ulykkene (7 av 13) var i Troms fylke

Skredulykker

 • De fleste ulykkene skjedde i komplekst, skredutsatt terreng og i terrengfeller. Den vanligste skredårsaken er vedvarende svake lag
 • To av ulykkene skjedde utenfor de faste varslingsregionene, den ene i region Heiane (som nå har varsling) og den andre var skavlbrudd på Svalbard.
 • Alle ulykkene skyldes at de som ble tatt av skredet selv eller en i gruppen de gikk med utløste skredet
 • At 69 personer ble tatt av skred i fjor er marginalt høyere enn gjennomsnittet (61) for de siste fem årene

Rapporten ser også på utviklingen siden 2009. De siste fem årene har det vært:

 • 1059 personer involvert i skred. Av disse ble 307 tatt av skred, 29 omkom og 45 skadet. Det er flest som omkomne på ski (66 %) og snøscooter (23 %)
 • 14 fatale ski/snøbrettulykker, med 18 døde. Alle hadde skredutstyr. Av de omkomne var 14 menn og 4 kvinner, og omkring 50 % var over 50 år. 11 av 18 omkomne var utenlandske skiturister.
 • 5 fatale skuterulykker, 5 døde. Ingen hadde kameratredningsutstyr.
 • 3 fatale ulykker med skred mot hus (2 døde), anleggsmaskiner (2 døde) og folk som var til fots (2 døde)

Funn i rapporten viser forøvrig at de siste fem årene har:

 • 10 av 22 fatale ulykker skjedd i Troms fylke
 • 7 av 22 fatale ulykker var med utenlandske skiturister
 • 14 av 22 fatale ulykker skjedde i mars (6) og april (8)

Rapport

Rapporten i sin helhet kan leses her.