Hopp til hovedinnhold

Tørken i Norge. Oppdatert status 25. juli 2018

Publisert: 25.07.2018

Regnet i deler av Nord-Norge og Vestlandet i løpet av sist uke har ført til en liten bedring i grunnvannstilstanden i de områdene. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannsstand i store deler av landet, spesielt Sør-Norge og deler av Trøndelag og Nordland.

Kart over grunnvanntilstand 25. juli (venstre) og prognose for 1. august.*

Siden 1.mai i år har det kommet opp mot halvparten av normal nedbør for månedene mai, juni og juli både i Sør-Norge, Trøndelag og deler av Nordland. For Østlandet dreier det som om ca 100 mm nedbør mindre enn normalt for de månedene. For Vestlandet representert ved Bergen, dreier det seg om nesten 200 mm mindre enn normalt. Det er imidlertid juli måned som har vært den mest nedbørfattige måneden i hele landet. Flere steder østafjells har det kommet mindre enn 10% av normal nedbør hittil i måneden. I resten av landet er det mange steder kommet mindre enn 25% av normal nedbør hittil i juli.

Det er varslet kraftige regnbyger i Troms og Finnmark i dag, onsdag 25. juli. Det foreligger nå også meteorologiske prognoser som indikerer kraftige regnbyger over store deler av Sør-Norge kommende helg, spesielt østafjells. Det er usikkert hvor mye regn som vil komme, men det vil sannsynligvis medføre noe stigning i grunnvannstanden flere steder i Sør-Norge.

NVE har flere ganger i sommer kommet med en generell oppfordring til vannverkseiere om å følge nøye med på vannstanden i brønner og andre drikkevannsmagasin med tanke på forsyningssikkerheten av drikkevann. Denne oppfordringen gjelder fortsatt selv om det skulle bli en bedring av grunnvannstilstanden i løpet av kommende uke. Det ventes blant annet fortsatt varmere vær enn normalt over det meste av landet de nærmeste ukene, og dermed fortsatt høy fordampning. Dette vil igjen ha en negativ effekt på grunnvannstilstanden.

Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. Les mer om dette her.

* Kartet viser aktuell grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010, samt prognoser for neste uke.

Verdiene i kartet er basert på beregninger med en hydrologisk modell.

Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt).

Se også tidligere statusrapporter.