Hopp til hovedinnhold

Tørken i Norge. Oppdatert status 18. juli 2018

Publisert: 18.07.2018

Det er ingen store endringer i tørkesituasjonen siden forrige status datert 9. juli 2018. Grunnvannstand og vannstanden i elvene synker fortsatt.

Nedtappet magasin, Spjodevatnet ved Egersund. Foto: Fred Wenger/NVE

Grunnvannstanden er fortsatt meget lav og synkende i store deler av Sør-Norge, Trøndelag og i Nordland. Også i Troms og Finnmark er det nå relativt lav og synkende vannstand, både i grunnvannet og elvene. Det er varslet noe bygevær i dagene framover, men dette er helt lokale byger, og det ventes ikke at dette vil føre til noen merkbar endring i grunnvannstanden.

NVE oppfordrer fortsatt vannverkseiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren. Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, bør vurdere forholdregler for å sikre vannforsyning.

Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. Les mer om dette her.

Kart over grunnvanntilstand 18. juli (venstre) og prognose for 25. juli

Kartet under viser aktuell grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010, samt prognoser for neste uke.

Fargene i bakgrunnen er baserte på beregninger med en hydrologisk modell. Sirklene representerer observasjoner fra NVEs stasjonsnett. Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt).

 

Trykk her for stor versjon av kartet 

Se også statusoversikten for 9. juli