Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Lavt grunnvannsnivå i deler av Norge

Publisert: 02.07.2018

Grunnvannsnivået er meget lavt og synkende i store deler av Sør-Norge, Trøndelag og Sør i Nordland. NVE oppfordrer vannverkseiere om å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren. Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, bør vurdere å ta forholdregler hvis situasjonen med lite nedbør vedvarer.

Abrahamsvoll i Trøndelag der det blir målt den laveste grunnvannstanden for en 1.juli i perioden 1969-2018

- Det er ikke en dramatisk situasjon nå, men hvis dagens værtype fortsetter utover juli, uten nedbør av betydning, vil situasjonen forverres ytterligere – særlig i Sør Norge, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE. Flere vil kunne oppleve tørre brønner. Dette gjelder særlig grunne brønner, som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk.

Flere grunnvannstasjoner i Sør-Norge og Trøndelag har laveste eller blant de laveste observert for denne tiden av året. Det lave grunnvannsnivået medfører også mindre tilsig av vann til vassdragene, slik at vannføringen i mange elver også er svært lav. Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og lange perioder med svært høye temperaturer som gir stor fordampning. I deler av Trøndelag og Møre og Romsdal var vinteren 2017/18 også uvanlig tørr. I følge Meteorologisk institutt fikk flere steder i Sør-Norge under 25-50% av normal nedbør i mai og juni.

- Vårt råd er derfor å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren, tilføyer Hervé Colleuille. Hvis nivåene begynner å bli kritiske, kan det være aktuelt å innføre restriksjoner. Generelt kan vi si at vannverk nær vassdrag og i tilknytning til store grunnvannsmagasiner er mindre sårbare enn grunne brønner.

De siste periodene med tørke vi hadde i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96. I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke (som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke (som i 1995-96 og 2010).

Kart over grunnvanntilstand mandag 01. juli (venstre) og prognose for mandag 09. juli

Kartet viser aktuell grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010. Fargene i bakgrunnen er baserte på beregninger med en hydrologisk modell. Sirklene representerer observasjoner fra NVEs stasjonsnett. Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95 persentil); Høy (mellom 75 og 95 persentil); Normal (mellom 25 og 75 persentil); Lav (mellom 5 og 25 persentil); Svært lav (under 5 persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav. Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt)

På senorge kan man selv følge med på grunnvanntilstanden: http://www.senorge.no/   (velg som arealdata: Vann, grunnvanntilstand, Observasjoner: Velg Punkt/Linjedata «Grunnvann siste obs»)

Trykk her for stor versjon av kartet