Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Statusrapport for grunnvannstand i Norge - per 5. april 2021

Publisert: 08.04.2021

Grunnvannstanden er rundt normalen, men stedvis noe høy for årstiden. Et værskifte med mildere og våtere vær har ført til en økning i grunnvannstanden i store deler av landet. 

Kart over beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand, hhv. 5 mars og 5. april 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Sirklene viser observert døgnmiddelverdi for grunnvannstand. Kilde: senorge.no

Fortsatt normal til høy grunnvannstand i siste halvdel av mars

Per 5. april 2021 er det normal til høy grunnvannstand i store deler av landet. I indre strøk og i fjellet øst i Sør-Norge, samt enkelte steder i Finnmark, er grunnvannstanden stedvis høy til svært høy sammenlignet med gjennomsnittlig grunnvannstand i referanseperioden 1981-2010. Videre indikerer beregnet grunnvannstand og målinger for enkelte områder, hovedsakelig indre strøk i Vestland og stedvis i Nordland og Troms og Finnmark, at grunnvannstanden er lav til svært lav. Svært lav grunnvannstand (under 5 persentil) betyr i denne sammenheng at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Skiftende værforhold påvirker situasjonen

Inngangen til mars var preget av vinterlige og mer normale værforhold for årstiden enn det som ble observert i februar. Dette resulterte i en kortere periode med reduksjon av grunnvannsstanden i store deler av landet. Fra midten av mars var det et værskifte med mildere og våtere vær. Mer regn og snøsmelting resulterte i en økning av grunnvannstanden. Prognoser for de neste ukene indikerer at værforholdene er ventet å snu, med kaldere og tørrere vær. Det kan derfor forventes en ny reduksjon i grunnvannstand fremover.

Mildt og vått vær i mars

Totalt sett har mars måned vært både mildere og våtere sammenlignet med normalen for 1991-2020 ifølge Meteorologisk Institutt (MET) sin månedsrapport. På landsbasis lå månedstemperaturen 1,7 grader over normalen, hvor enkelte områder i Innlandet lå 3 grader over normalen. Videre melder MET at det falt 15 % mer nedbør enn normalt. Våtest var det ved enkelte stasjoner i Troms og Finnmark med omtrent tre ganger mer nedbør enn normalt, mens Innlandet og Vestfold og Telemark fikk 50-70 % mindre nedbør enn normalt.