Hopp til hovedinnhold

Snørapport - snømengder i Norge per 7. juni 2022

Publisert: 08.06.2022

Snøgrensen kryper oppover og snøen blir mer og mer flekkvis i terrenget. Målestasjoner, kart og satellittbilder viser i midlertid at det flere steder er en del snø igjen. 

Slik så det ut i Skjomen 31. mai, men utsikten er nok mindre snørik nå enn det det var da. Foto: tuh@nve // Regobs.

Denne snørapporten er basert på snøkartene i www.senorge.no, observasjoner fra Regobs, målestasjoner og satellittbilder. Dette er den siste snørapporten som vi legger ut denne vinteren.  

Sør-Norge

Satellittbilder fra 6. juni viser at om lag 1/5 av arealet sør for Trondheim fremdeles er dekket av snø. Snøen er stort sett flekkvis fordelt i terrenget, og det er mest snø i fjellene på Vestlandet og Nordvestlandet. Sammenliknet med satellittbilder og det som er registrert ved målestasjonene virker det som om snøkartene i SeNorge overestimerer snømengdene blant annet i Rondane, Dovre, øst i Jotunheimen og i generelt i Agder. Snøgrensen går nok også høyere på Vestlandet enn det snøkartene viser. 

Satellittbilder som viser snødekningen

I satellittbildefunksjonen i www.Xgeo.no kan du sammenlikne snøforholdene og satellittbildene. Satellittbildet til høyre er fra Sentinel-3 og viser utbredelsen av snø 6. juni 2022. Kilde: Xgeo.no   

På en håndfull målestasjoner er det likefullt fremdeles en god del snø igjen:  

 RV15 Breidalen, Innlandet 

930 moh 

131 cm 

Ørsta – Eitrefjell, Møre og Romsdal 

690 moh 

44,1 cm 

Sognefjellet snøstasjon, Innlandet 

1425 moh 

69 cm som utgjør 370 mm vann 

Mannen, Møre og Romsdal 

1294 moh 

277 cm 

Juvvasshøe, Innlandet 

1894 moh 

97 cm 

Midtstova, Vestlandet 

1162 moh 

42 cm 

RV13 Vikafjell, Vestlandet 

910 moh 

91 cm 

På målestasjonen på Sognefjellet, som består av en sensor som måler snødybden og en «forstørret badevekt» som måler vekten av snøen viser instrumentene at det er 69 cm snø som veier 370 kg/m2. Det vil utgjøre 370 mm vann når det smelter, og de siste syv dagene har det i gjennomsnitt smeltet 24 mm vann per døgn. Det er omtrent slik det pleier å være på denne tiden av året.  

Snømengende på Sognefjellet er normale for årstiden

På Sognefjellet snøstasjon går snøsmeltingen sin vante gang, og det smelter unna i samme tempo som det vanligvis gjør. Kilde: www.sildre.nve.no 

Nord-Norge

Satellittbilder som ble tatt før pinsehelgen viste at det var tilnærmet snøfritt på Finnmarksvidda og bart under 400-500 moh i Troms og Finnmark forøvrig. I løpet av helgen har antageligvis snøgrensen krøpet enda høyere og snøfordelingen har blitt enda mer flekkvis. Sammenliknet med satellittbilder og webkamera ligger nok snøen mer flekkvis i terrenget enn det snøkartene gir inntrykk av, men særlig rundt Saltfjellet og Svartisen, og i Skjomen, er det nok en god del snø igjen.  

På en liten håndfull målestasjoner er det fremdeles snø igjen: 

Gammajunni, Troms og Finnmark 

1100 moh 

146 cm 

Losistua, Nordland 

740 moh 

53 cm 

Sisovatnet, Nordland 

665 moh 

110 cm 

Storstilla ndf Balvatn, Nordland 

578 moh 

20 cm 

På målestasjonen ved Namsvatn i indre Trøndelag har det vært en god del snø i vinter, men de siste dagene har det smeltet en god del snø. I gjennomsnitt har det smeltet 35 mm hver dag de siste syv dagene.  

Snøforholdene på Namsvatn

På målestasjonen ved Namsvatn var det en god del snø i vinter, men snøen smelter raskt unna og om ikke lenge er det trolig bart på stasjonen. Kilde: https://sildre.nve.no/