Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Snørapport - Snømengder i Norge per 26. mai 2022

Publisert: 26.05.2022

Våren kommer med snøsmelting, men fremdeles ligger det en god del igjen av vinterens snømengder på Nordvestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge.  

Snøen ligger til havnivå på østsiden av Kvænangsfjellet i Nord-Troms 25. mai 2022. Foto: tuh@nve // Regobs

Denne snørapporten er basert på snøkartene i www.senorge.no, observasjoner fra Regobs, målestasjoner og satellittbilder.  

Den siste uken har det vært snøsmelting i nesten hele landet. Unntakene er på de aller høyeste fjelltoppene både i Nord og i Sør der snøkartene i SeNorge viser at det har kommet mer snø enn det har smeltet den siste uken.  

Østlandet

På Østlandet er det så godt som snøfritt, men unntak av fjellområdene nordvest på Østlandet, slik som Reinheimen, Strynefjellet og Breheimen. Her var det mye snø i vinter og det er fremdeles en del snø igjen. På målestasjonen Grotli III er det fremdeles 58 cm snø. Vær oppmerksom på at snøkartene viser for mye snø i Rondane, Dovre og stedvis øst i Jotunheimen. Her er det mer eller mindre bart, selv om snøkartene viser en del snø. På målestasjonen på Filefjell er det bart.  

På Østlandet forøvrig er det også mye bart. 

Sør- og Vestlandet

Det er fortsatt en god del snø i høyden. Det gjelder fjellområdene fra Bykleheiane i sør til Jostedalen og Nordfjord i nord. Trolig går snøgrensen rundt 900 – 1000 moh i nordvendte fjellsider, men på steder der det har samlet seg en god del snø igjennom vinteren kan snøgrensen gå lavere.  

Mange av målestasjonene våre ligger lavere i terrenget og der er det bart, men på målestasjonen på Røldalsfjellet (1010 moh) er det fremdeles 50 cm snø.  På målestasjonen på Sognefjellet (1413 moh) er det 109 cm snø noe som utgjør 570 mm vann når det skal smelte. Sammenliknet med hva som er målt tidligere er det omtrent som det pleier å være på Sognefjellet på denne tiden av året.  

Grafen viser hvor mye snø det er på Sognefjellet. 520 mm per 25.05.2022

På målestasjonen på Sognefjellet er det omtrent som normalt med snø (klikk på bildet for større figur). Kilde: https://sildre.nve.no/ 

Nordvestlandet og Trøndelag

 På Nordvestlandet og Trøndelag var det svært mye snø i vinter, men det er fremdeles mye snø for årstiden Det er skiføre fra 600 moh med lokale forskjeller med tanke på blant annet himmelretning. På målestasjonen på Mannen (1294 moh) er det fremdeles 288 cm snø, noe som er langt mer snø enn vanlig, men likevel en meter lavere enn det som det var 25. mai 2020.  

Snømengder ved Mannen. 288 cm per 25.05.2022.

På målestasjonen på Mannen er det fremdeles en god del snø sammenliknet med hva som er vanlig på denne tiden av året (klikk på bildet for større figur). Kilde: https://sildre.nve.no/ 

Det er betydelig mer snø enn vanlig også nord i Trøndelag, og på snøstasjonen ved Namsvatn er det rundt 1 meter snø, som vil utgjøre 473 mm når den smelter. Det er også langt mer enn det det vanligvis er på denne stasjonen på denne tiden av året.  

Nord-Norge

I løpet av de siste to ukene har snøsmeltingen startet i de nordligste fylkene, og det er særlig den siste uken hvor det har smeltet en del snø. Observasjoner som er meldt inn i Regobs viser at mye av snøen lavere enn 200 moh har smeltet, mens det fra Narvik og nordover er skiføre høyere enn dette. Lenger sør i Nordland må du opp mot 400-500 moh for å få skiføre. Det er en del barflekker i fjellet, men det generelle bildet er at det er fremdeles er en god del snø igjen. På målestasjonen Balvatn i Sulitjelma i Nordland er det snaut 90 cm snø, noe som er mer snø enn vanlig. På flere andre målestasjoner, som ligger lavere i terrenget eller i mindre snørike deler av landsdelen, er det mindre snø.  

Siste satellittbilde (24. mai) viser at det begynner å bli bart på de lavereliggende delene av Finnmarksvidda.  

Det generelle bilder av snøforholdene i landsdelen er at det er mer snø enn vanlig, men ikke så mye som det snøkartene i www.senorge.no viser.  

satellittbilde over snøforholdene i Finnmark 24.5.2022.

Satellittbilder fra Sentinell3 24. mai viser at de lavereliggende delene av Finnmark begynner å bli snøfrie (klikk på bilder for større figur). Kilde: https://www.xgeo.no/?p=satellitt 

Snøkart fra SeNorge

Snøkartene i www.senorge.no overdriver snømengdene i Trøndelag og Nord-Norge, men mange steder er det fremdeles en god del snø igjen (klikk på bildet for større figur). Kilde. www.senorge.no