Hopp til hovedinnhold

Snørapport - Snømengder i Norge per 17. mars 2022

Publisert: 17.03.2022

I løpet av de siste to ukene har det vært litt påfyll av snø i fjellet, mens varmt og vårlig vær har gjort at mye av snøen i lavlandet har smeltet.

NVEs snømålinger viser at det er mindre snø enn normalt øst i Rondane. Foto: Hallgeir Elvehøy/NVE

Liten endring i Sør Norge 

Data fra NVEs målestasjoner i fjellet i Sør-Norge og fra snøkartene i SeNorge viser at det har vært liten endring i snømengdene (omregnet til mm vann) i fjellet de siste to ukene. Det milde vårværet har imidlertid ført til at snøen har sunket litt sammen, selv høyt til fjells. Forsmaken av vår har også gjort at det er store forskjeller mellom solutsatte, sørvendte fjellsider og fjellområder som ligger i skyggen (nordvendt).  

Sammenliknet med hva som er vanlig er det like fullt betydelig mer snø enn normalt på Nordvestlandet, og som normalt i flere fjellområder på Vestlandet. På Østlandet er det generelt mindre snø enn normalt. Unntakene er i de nordvestligste fjellområdene der det er normalt og stedvis mer snø enn vanlig.   

Snømengdene i fjellet i Sør-Norge, som her på Bakko i Hallingdal har stagnert litt den siste tiden

Snøkartene viser trolig feil i Rondane 

I Rondane viser snøkartene i SeNorge at det det mye mer snø enn vanlig. Data og målinger i Atndalen, øst for selve Rondane-massivet viser derimot at dette er en av de mest snøfattige vintrene siden slutten av 80-tallet. Det er derfor grunn til å tro at snømengdene i de østlige delene av Rondane er feil. Vest i Rondane kan det være mer snø enn det målingene våre øst for Rondane viser, men det er neppe så mye snø som snøkartene vil ha det til.  

Du kan lese mer om hvordan kartene i SeNorge er laget her

Målingene til NVE øst for Rondane viser at det er mindre snø enn vanlig, mens kartene i SeNorge viser at det er mer snø. Trolig er snømengden i kartene litt for mye påvirket av de store snømengdene vest og nordvest for Rondane. 

Fremdeles snørikt i Trøndelag  

Det fremdeles mye mer snø enn vanlig i store deler av Trøndelag. På toppen av skiheisen i Vangslia i Oppdal viser snøkartet at det fremdeles er rekordmye snø, men at snødybden har minket litt den siste uken. Det betyr ikke nødvendigvis at snøen har begynt å smelte, men at snødybden har sunket litt sammen. Sol og vårvær den siste tiden har likevel ført til at snøen i solutsatte fjellsider har smeltet litt, men siden snøkartene i SeNorge viser en gjennomsnittsverdi for en 1km2-rute vil ikke disse forskjellene fanges opp der.

Det er fremdeles mer snø enn normalt i fjellet i Trøndelag slik denne grafen fra Oppdal viser. Kilde: www.senorge.no

Mer snø enn normalt i Nord-Norge 

Perioder med sol og milde temperaturer hittil i mars tæret på snødekket i de mest kystnæreområdene i Nordland. I solvendte fjellsider er snøen preget av det vårlige været som har vært, mens det i skyggen har vært lite smelting. Per nå er det mer snø enn normalt i hele regionen, med noen unntak i ytre deler av Finnmark der det er omtrent som normalt. På snøstasjonen vår på Siccajavvre på Finnmarksvidda viser målingene at det er mer snø enn det det vanligvis er.    

Snøforholdene i Nordland og deler og Troms og Finnmark ventes å endre seg til helgen. Høyfjellet kan få en del nysnø, mens det i lavereliggende områder vil smelte snø.  

På NVEs stasjon på Siccajavvre på Finnmarksvidda er det mer snø enn vanlig.  

Se snø- og værkart i www.SeNorge.no

På www.senorge kan du se kart over snøforholdene og data fra målestasjonene.  Kartene oppdateres daglig og viser snøforholdene som et gjennomsnitt for hver kvadratkilometers rute av landet. 

Snømengde i prosent av normalt slik snøkartene i SeNorge viser det.