Hopp til hovedinnhold

Snøforhold onsdag 16. februar 2022

Publisert: 16.02.2022

Store deler av landet har fått påfyll av snø de siste syv dagene, og rundt 90 % av Norge er nå dekket med snø. Unntaket er lavereliggende områder langs kysten i Sør-Norge, der temperaturer har vært stort sett på pluss-siden og nedbøren har falt som regn. Indre strøk av Østlandet har endelig fått et godt påfyll av snø, som har forbedret skiføret vesentlig mange steder rett før vinterferiestart. På Vestlandet, Midt- og Nord-Norge er det godt med snø – som normalt for årstiden eller mer.

NVEs snømålestasjon ved Alta 15. februar 2022. Foto: Anders Bjordal, NVE

Denne snøoversikten baserer seg på data fra NVEs simulert snøkart (senorge.no) samt snødypobservasjoner fra NVE og Meteorologisk Institutt sine målestasjoner.

Østlandet

I Oslo og Akershus har det kommet påfyll av snø i høyereliggende strøk over ca. 400 moh. Snødypmålinger ved Tryvannshøgda og Bjørnholt i Nordmarka viser 50 cm snø nå. Snømengder i østlige deler av Østlandet er omtrent som normalen for årstiden, mens i mer vestlige deler av Østlandet, spesielt i Buskerud, er det fortsatt mindre snø enn normalen for årstiden. Snødypmålinger viser at det for eksempel er 25 cm snø i Hemsedal ved høyden 600 moh., mens det er 80 cm ved 350 moh. i Trysil (Plassen målestasjon).

Sør- og Vestlandet, Midt-Norge

På Sørlandet og sørlige deler av Vestlandet er snøforholdene stort sett som normale for årstiden. Lenger nordover mot Nordvestlandet og Trøndelag blir det mer og mer snørikt i forhold til normalen for årstiden. Det er ca. 100 cm snø ved 500 moh. i Hordaland i gjennomsnitt, mens i Møre og Romsdal er det nesten dobbelt så mye ved samme høyde. Det er for eksempel målt 200 cm snø ved 500 moh. ved Vistdalsheia målestasjon i Møre og Romsdal.

Nord-Norge

I Nord-Norge er det stort sett mer snø nå enn hva som er normalt for årstiden. Det er i dag onsdag målt 65 cm snø i Kautokeino og 100 cm både i Tromsø og ved Mo i Rana (Storforshei målestasjon) ved 100 moh. NVEs snøkart viser en tendens til noe overestimering av snødyp i forhold til målestasjoner i Nordland, Troms og Finnmark.  

Beregnet snødybde i cm og snømengder i prosent av normal (1981-2010). Kilde: NVE - seNorge.no