Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Snøforhold i landet per 10.juni 2020

Publisert: 11.06.2020

De stedene, og i de områdene hvor det var mye snø i vinter er det fremdeles mye snø, selv om andel barflekker øker i takt med stigende sommertemperaturer.

Selv om vi nærmer oss St. Hans , er det mye snø igjen i fjellet. Dette er Mjønestindan i Valnesfjord i Nordland, foto Torbjorn@obskorps // Regobs

Hydrologene i NVE bruker mange ulike kilder for å få en oversikt over snøforholdene. Slik som data fra målestasjoner, hydrologiske modeller (slik som seNorge.no), satellittbilder, og informasjon fra folk som ferdes i fjellet og som melder inn det de ser via Varsom Regobs appen). Snøkartene i senorge.no viser nå at vi i mange fjellområder fremdeles har tre ganger så mye snø som normalen, og i områder hvor det vanligvis er barmark er det nå fremdeles snø. Dette bekreftes av både observasjoner og målinger.  

- Mange steder har det vært rekordmye snø i vinter, og i disse fjellområdene er det fremdeles mye snø, sier hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE.  

Flere steder har 2 meter snø og vel så det  

To av de mest ekstreme eksemplene på mye snø er MET sin stasjon som måler snødyp  Sjufjellet i Tamokdalen 

 - Selv om vi nesten er i midten av juni er det 260 cm på målestasjonen, forteller Bache Stranden.  

Det er bare NVE sin stasjon på Mannen i Møre og Romsdal som slår denne, siden den nyeste/ferskeste målingen der viser at det er 279 cm snø på Mannen.  Selv om det enkelte steder er svært mye snø, er det også store variasjoner i terrenget. Rabber, fjellknauser og sørvendte fjellsider er fri for snø.   

 - Generelt sett er det slik at mye av snøen under skoggrensa har smeltet, mens det fortsatt er mye snø i fjellet for årstiden, sier Bache Stranden.  

 Snø fra 400-500 moh. 

De nyeste/Ferske satellittbilder viser at snøgrensen går 400-500 moh i Nord-Norge, men det er lokale variasjoner. Enkelte steder kan man finne skiføre fra 100 – 200 moh.  I Finnmark og Troms er det stort sett de ytre områdene som har mest snø, mens  store deler av Finnmarksvidda er snøfri. I Nordland er det indre områder som har mest snø.  

I indre strøk nord i Trøndelag er det også mye snø igjen:   

Snøstasjonen vår på Namsvatn (458 moh.) helt nord i Trøndelag viser at det er 76 cm snø, noe som tilsvarer 450 mm vann, forteller Bache Stranden.  

 1,5 meter med snø på Sognefjellet  

 I fjellet i Sør-Norge har også denne vinteren vært særdeles snørik, og det er fortsatt mye snø igjen mange steder. En må tilsynelatende over 600-800 moh. for å finne skiføre i vestlige deler av Langfjella, mens snøgrensen går høyere lenger øst.   

 - På Sognefjellet er det hele 1,5 meter med snø på snøstasjonen vår, og det tilsvarer 740 mm vann, sier hydrologen.  

 Det er naturlig nok stor forskjell mellom fjellsider som er sørvendt, og fjellsider som er nordvendt. Sørvendte fjellsider er mange steder fri for snø.  

 - Derfor kan vi si at forholdene fremdeles er slik at der hvor det var mye snø i vinter er det fremdeles mye snø, avslutter Bache Stranden i NVE 

Se oversikt over snøforholdene i landet på www.seNorge.no 

Flomfaren overvåkes kontinuerlig 

 Flom- og jordskredvarslingen overvåker snøsmeltingen og flomfaren svært nøye. Oppdaterte flom- og jordskredvarsler finner du på varsom.no, og via abonner.varsom.no kan du abonnere på flomvarsler og andre naturfarevarsler fra MET og NVE.