Hopp til hovedinnhold

Rekord-mye snø flere steder

Publisert: 30.03.2020

Selv om det er bart i lavlandet i Sør-Norge, viser våre målinger og modeller at det er mye mer snø enn vanlig mange steder i fjellet.

Den delen av snøstasjonen vår Myrkdalen som ligger under snøen har knekt sammen av vekten av de store snømengdene. Foto: Bjørg L. Ree /NVE

Om du bor i lavlandet og tenker at det er like lite snø i fjellet som i bygatene i Oslo må du tro om igjen!

Det er MYE snø i fjellet

Data fra våre målestasjoner i fjellet viser at det til nå er få vintre hvor det har vært mer snø i slutten mars enn det vi har nå. For eksempel viser målinger fra Sjusjøen viser at denne vinteren kan sammenliknes med den snørike vinteren i 2008. Her er det nesten 2 meter snø!

- Samtidig har Snøstasjonen vår på Sognefjellet nesten snødd ned sier hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE.

På Filefjell har vi målt snø siden 1967. Vinteren i år er foreløpig en av de åtte mest snørike siden vi startet målingene der. Da vi besøkte stasjonen for to uker siden var det 1,2 meter snø der (se youtube link til høyre).

- På Groset på Hardangervidda har vi drevet med automatiske målinger av snø omtrent like lenge, og målt i antall mm vann har vi aldri målt mer snø enn det vi gjør der nå, sier Stranden.

I faktaboksen til høyre kan du lese mer om sammenhengen mellom snødyp, tyngde og vannmengde.

Målestasjonene knekker under vekten av snøen

På Vestlandet er det også store forskjeller i snømengde og selv om du løper rundt med småsko i lavlandet er det mye snø i fjellet.

- Det er så mye snø at snøstasjonen vår i Myrkdalen ved Voss har knekt sammen under vekten av all snøen og siste målinger viser at det er mer enn 3 meter snø der, forteller Stranden.

Målinger og snømodeller viser også at det er opp mot dobbelt så mye snø som vanlig på Haukeli. Denne vinteren har tidvis vært mild, så i lavereliggende fjellområder er det ikke like mye snø. På Anestølen i Sogn viser målingene at dette er en helt vanlig vinter.

Snørekorder står kanskje for fall

Lenger nord i landet er det mange steder 30-50% mer snø enn vanlig.

- Vi har en målestasjon på Namsvatn helt nord i Trøndelag hvor det øyensynlig er så mye og så tung snø at vi lurer på om den tuller med oss, forteller Stranden.

Men det er ikke tull og at det er over 2 m snø og tett opp mot 900 mm vann på stasjoner stemmer bra med andre målinger.

Helt sør på Finnmarksvidda ligger snøstasjonen vår Siccajavvre. I år er en av de mest snørike vintrene ved denne stasjonen. Rekordåret var 2018 med 80 cm snø og 220 mm vann, men denne vinteren følger hakk i hæl. Andre steder i Nord-Norge er det også mye snø, i lavlandet i Indre Troms må vi tilbake til snøvinteren 2008, mens andre steder, som Sjufjellet i Tamokdalen, hadde mer snø i 2017.

Det er nesten "all-time-high" på snøstasjonen på Siccajavre, helt sør på Finnmarksvidda. Foto: Anders Bjordal / NVE

Snømålinger fra Atnadalen i Innlandet viser at det her er omrtrent som normalt med snø, mens det er langt mer snø enn vanlig mange andre steder. Foto: Hallgeir Elvehøy /NVE