Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Fremdeles mye snø i fjellet

Publisert: 07.05.2020

Selv om snøsmeltingen har startet noen steder i fjellet i Sør-Norge, viser data fra våre målestasjoner at det er mye snø igjen.

Det er fremdeles mye snø i Jotunheimen. Foto: Siri/SVV/Regobs.

Smeltingen har så vidt startet i fjellet

Noen steder i fjellet, som på Groset på Hardangervidda (952 moh), har snøsmeltingen så vidt startet og det har tilsynelatende smeltet vekk ~150 mm vann siden starten av april.  Likevel er det fremdeles langt mer snø enn det som er vanlig på denne stasjonen i starten av mai.

På målestasjonen vår på Groset på Hardangervidda er det fremdeles mye snø på tross av at det har begynt å smelte.

- Andre steder i fjellet, som Bakko i Hallingdal (950 moh) har vi enda ikke sett at det har minket på snømengdene forteller hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE.

På Bakko har riktig nok snøen sunket litt sammen, men det er fremdeles over 600 mm vann i snøen, og vi må tilbake til sen snørike vinteren i 2008 for å finne like mye snø i starten av mai.

Den ferskeste målingen fra stasjonen vår på Sognefjellet viser at det har kommet mer snø de siste ukene.  Nå er det 2,2 meter snø som tilsvarer en vannmengde på 1300 mm!

Langt fra bart på Sjusjøen

Målinger fra Sjusjøen viser at det er langt fra bart, og i stor kontrast til i fjor da det så vidt var en snøflekk her og der på samme tid.

- Ferske målinger fra Sjusjøen viser at det nå er dobbelt så mye snø som normalt, og dersom vi sammenlikner data fra 1. mai i år med data fra tidligere år, er det kun i 1985 det var mer snø (målt i mm vann) sier Stranden.

Målinger fra Sjusjøen viser at vi må tilbake til 1985 for å finne mer snø (målt i mm vann) i begynnelsen av mai. 

Dobbelt så mye snø som vanlig i Midt-Norge

Selv om det er bart i lavereliggende strøk rundt Trondheim, er det skiføre i øvre deler av Bymarka og i andre litt høyereliggende områder. Målestasjonen vår på Svarttjørnbekken (287 moh) viser at det er 46 cm snø, noe som tilsvarer 350 mm vann. Det er dobbelt så mye som vanlig!

Godt skiføre på Ølshøgda sør i Trøndelag. Her bommer til orientering snøkartene på seNorge. De viser at det nesten er bart. Foto: Knut Erik Ree.

På Namsvatn helt nord i Trøndelag har snøen sunket sammen, og i dag er det 150 cm snø der som tilsvarer 870 mm vann. Det betyr at det har smeltet 70-80 mm siden midten av april. Likevel er det ikke tvil om at det er uvanlig mye snø i området i vinter, og det er fremdeles dobbelt så mye snø som et vanligvis er i starten av mai. 

Snøstasjonene har «snødd ned» i nord

På flere av stasjonene i Nord-Norge har vi i år hatt tekniske problemer eller problemer med at stasjonene rett og slett har snødd ned slik at de ikke klarer å måle lenger. Da er det godt at snøkartene i seNorge tilsynelatende gir et godt og riktig bilde av forholdene.

- Snøkartene i seNorge.no viser at det kun er i 1997 april var mer snørik i Troms og Finnmark forteller Stranden.

Det stemmer godt med at vi på Siccajavre helt sør på Finnmarksvidda har vi ikke har målt mer snø i starten av mai som det vi gjør nå. Denne stasjonen ble opprettet etter den store snøvinteren i 1997.

Siccajavvre er i utgangspunktet ingen snørik plass, men nå er det 70 cm snø der som tilsvarer 227 mm vann, og det er ny rekord.  

Det er bare i 1997 det var mer snø (målt i mm vann) å april enn det vi har hatt i år i Troms og Finnmark. Kilde: Senorge.no

Flom- og jordskredvarslingen i NVE følger snøsmeltingen tett og kommer med jevnlige oppdateringer om flomforholdene. Siste situasjonsrapport finner du her.