Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Fremdeles mye snø i fjellet på Østlandet og i Trøndelag

Publisert: 03.05.2023

I begynnelsen av mai er det klart at det fremdeles er en hel del snø igjen i fjellet på Østlandet og i Trøndelag. Flere steder er det nå like mye eller mer snø enn det som det var for 14 dager siden.  

1. mai var det nysnø og tørr snøføre i fjellene rundt Jølster. Foto: brit-siv/Obskorps @Regobs

Snøsmelting ble erstattet med nysnø

I lavereliggende områder på Sør- og Østlandet smelter snøen sakte, men sikkert unna. Akkurat i det det begynte å bli litt fart i snøsmeltingen var vinteren tilbake og siden har det ikke smeltet like fort.  

– Vi ser tydelig på data fra flere av snøstasjonene våre at smeltingen var i gang, før det stoppet opp og ble vinter igjen sier Heidi Bache Stranden i NVE.

Husker du snøen i mai 1985?

På mange stasjoner er det lenge siden det har vært like mye snø i starten av mai. Se bare på eksemplene her:  

 • På Brunkollen i Bærumsmarka, 350 moh, er det fremdeles 50 cm snø. Vi må tilbake til 1995 og 1985 for å finne like mye snø i starten av mai som det det er nå.  
 • På Sjusjøen, 930 moh, viser de siste målingene at det er hele 150 cm snø. Også her må vi flere år tilbake for å finne år hvor det har vært mer snø enn det det er nå. Vi må rett og slett tilbake til 1985!  
 • På Groset ved Møsvatn, 952 moh er det 106 cm snø. Her var det mer snø i 2020 og i 1995.  
 • På Grytå i Nissedal, 636 moh, er 2008 siste gang det var like mye eller mer snø som det er der nå.  

Figur: Snødybden i cm målt 1. mai på Sjusjøen siden 1978. I 2014 ble det ikke målt. Den røde linjen er gjennomsnittet, mens de blå stolpene er årlige verdier.  

Flere av de andre målestasjonene til MET og NVE viser også at det er uvanlig mye snø i deler av fjellet og at det ligger mer snø i lavlandet enn det som er vanlig. Helt øst på Østlandet, som i Trysil og Engerdal, økte snødybden, selv i lavlandet med 20-40 siste uken av april, og over 600-700 ligger mye av den snøen fremdeles.  

Når vi nærmer oss vannskillet i vest er det mer normale snømengder. Snøen var i gang med å smelte, men vinteren vendte tilbake.  

Figur: Snømengdene på Bakko øverst i Hallingdal denne sesongen . Den sorte kurven er årets snømengder, mens den blå kurven er maksimum og den røde er minimum. De grønne viser medianen og 25.- og 75. Persentilen (“normalområdet”). 

Våren stoppet med nattefrost og store mengder nysnø

I fjellene i vest lå det også ann til vår, men snø og frost i fjellet gjorde at snøsmeltingen stoppet helt opp noen dager. I stedet økte snømengden i fjellet etter flere runder med snø.  

 • På Ørsta-Eitrefjell, 700 moh har snødybden økt med 70 cm siden 23. april, og selv om vi fremdeles må ha enda en meter med snø for å nærme oss rekorden fra 2020, er det ikke tvil om at 2,3 meter med snø er en høvelig mengde å starte med i mai.  
 • I Myrkdalen mellom Voss og Vik, stoppet snøsmeltingen når nattefrosten kom tilbake. Her er det 1,4 meter snø og vekten vår, som måler vekten av snøen og gjør det om til mengde vann, viser at det fremdeles er 682 mm snø der (som tilsvarer 0,6 tonn/m2) 

Bilde: Innerst i dalen midt i bildet ligger NVE sin stasjon Anestølen i Sogndal. På denne stasjonen er vi 77 cm unna at det blir barmark.  Foto: Øyvind/obskorps @Regobs. 

En halvmeter snø i lavlandet i Trøndelag

 I deler av Trøndelag lå det ann til at det skulle bli bart tidligere enn det vanligvis gjør, men vinteren ville det annerledes. Istedenfor vår har vi 50 cm snø på flere av målestasjonene som ligger høyere enn 300 moh. Det generelle bildet av snøforholdene i Trøndelag er at det er mer snø enn det som det vanligvis er på denne tiden av året. 

 • På Svartjørnbekken/Jonsvatnet som ikke ligger så langt unna Trondheim er det hele 57 cm snø, noe som er 160% av normalt.   
 • På Maurhaugen i Oppdal er det nå 40 cm snø. Det er ikke vanlig at det ligger så mye snø på stasjonen i starten av mai, og om det fortsatt gjør det om to uker er det eksepsjonelt uvanlig.  
 • På Namsvatn helt nord i Trøndelag er det 1 meter snø og 130 % av normalt

Figur: Snømengdene på Namsvatn nord i TRøndelag denne sesongen  Den sorte kurven er årets snømengder, mens den blå kurven er maksimum og den røde er minimum. De grønne viser medianen og 25.- og 75. Persentilen (“normalområdet”). 

Omtrent som normalt i Nord-Norge

 I Nord-Norge har det vært antydninger til vår. Snøgrensen kryper sakte og sikkert opp fra fjæra, men innimellom kommer det en ny snøbyge med snø til havnivå. Landsdelen under ett har omtrent normale snøforhold, men det er variasjoner. Målestasjonene til MET og NVE i Nordland viser nettopp at det er rundt normale snøforhold de fleste stedene. I Troms og Finnmark er forskjellene større.  

 • Det begynner å bli bart på stasjonen på Øverbygd i Indre Troms. Det er omtrent som vanlig.  
 • På Sjufjellet, 1074 moh, derimot, viser MET sin stasjon at det er hele 3,37 m snø. Det er ikke så langt unna det høyeste som har blitt målt på denne stasjonen.  
 • På Finnmarksvidda smelter snøen jevnt og trutt. Der hvor det er nattefrost går smeltingen sakte, men i lavereliggende områder hvor det er plussgrader døgnet rundt smelter det jevnt.  

Bilde: I området rundt Øksfjordjøkulen har det tidvis kommet en del snø. Nå er det omtrent normalt med snø i dette området. Foto: Bjørnulf//Obskorps @Regobs  

Denne snøoversikten er laget med bakgrunn i snødata fra målestasjonene til NVE og MET, snøkartene i SeNorge og Xgeo, satellittbilder og observasjoner fra Regobs.