Hopp til hovedinnhold

Toppturapp og guidemøter – tiltak for å unngå at tilreisende omkommer i snøskred

Publisert: 04.03.2024

I dag lanserte reiselivsnæringen sammen med Politiet, Snøskredvarslingen i NVE og CARE UiT flere tiltak for å redusere antallet skredulykker i Troms. Blant tiltakene er toppturapp og online guidemøter for sertifiserte guider.

Bilde av en gruppe på topptur
Foto: Foto: Catchlight / NVE

Over halvparten av alle skredulykker på topptur i Norge skjer i Troms, og 2/3 av disse er utenlandske turister. De forrige to sesongene var alle 8 som omkom på topptur i Troms utenlandske turister. Dette er en økende utfordring for fylket og landsdelen som ser en stadig vekst i reiselivet, og spesielt i målgruppen utenlandske topptur turister.

"Nullvisjon skredulykker" - et samarbeidsprosjekt

Reiselivsnæringen sammen med Politiet, Snøskredvarslingen/NVE og CARE UiT, har derfor satt i gang et omfattende prosjekt for å prøve å redusere skredulykkene. 4. mars lanserte de fire tiltak som de håper vil bidra til å redusere ulykkene.

– I et tverrfaglig samarbeid mellom reiselivsnæringen ved Arctic-365, NordNorsk Reiseliv, NHO Reiseliv og flere visit-selskaper, CARE/UiT, Politiet, Snøskredvarslingen/NVE og Innovasjon Norge har vi utviklet verktøy for å hindre skredulykker som vi nå vil teste, sier prosjektleder og klyngeleder i Arctic-365, Børre Berglund.

De forebyggende tiltakene er nye tiltak som prosjektet har store forventninger til skal gi effekter allerede i inneværende topptur sesong. Prosjektet «Nullvisjon skredulykker» som er støttet av Troms fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gjennomføres over to år og avsluttes i april 2025.

– Vi vet at mars og april er de store ulykkes månedene. Det er da det er desidert flest folk i fjellene i landsdelen og det er naturlig nok derfor vi har flest ulykker. Tiltakene vi presenterer 4. mars gjennomføres fra nå og vi er svært spente på effekten, sier Emma Julseth Barfod, Snøskredvarslingen/NVE.

Her er tiltakene som er lansert:

  1. Skiguide App

Hensikten med appen er at topptur folkene kan planlegge skituren sin så godt som mulig, og øke bevisstheten i hvor skredutsatte de ulike turene er. I appen er mange kjente skiturer lagt inn, kvalitetssjekket og skred-klassifisert. Vi har tegnet inn den beste ruten opp og klassifisert turen i forhold til hvor krevende terreng den går i, fra enkelt til ekstremt skredterreng. De effektene appen skal føre til er at topptur folka ved gjennomtenkt turvalg kan unngå unødvendig opphold i skredterreng, som igjen kan hindre enkelte skredulykker.  Mer informasjon om appen finnes du her: Safer ski touring - Visit Northern Norway (nordnorge.com)

  1. Guide Meeting hver kveld i mars og april

Vi gjør en test med gjennomføring i guidemøter hver dag gjennom hele mars og april 2024. Hensikten med tiltaket er at alle guider skal få oppdatert informasjon om skred og føreforholdene, slik at de kan komme frem til de tryggeste og beste turene for den neste dagen. Den lokale guiden som vi har engasjert og som holder møtene vil oppsummere møtet i en observasjon som deles i varsom appen og på regobs.no. Piloten gjennomføres i Lyngen og alle sertifiserte guider som kommer til Lyngen, inviteres til å delta på de digitale kveldsmøtene om snøskred og skiturer. Ønsket effekt av tiltaket er riktige turvalg blant guidene og at tilgjengeliggjort informasjon om skredforholdene vil føre til riktige turvalg for alle som skal på tur i regionen.  I tillegg vil snøskredvarslingen via guidemøtet få info fra en svært viktig brukergruppe som sitter på mye viktig informasjon fra fjellet og som igjen vil kunne gjøre varslene bedre og mer presise. Mer informasjon om guidemøtene finner du her:  https://nordnorge.com/en/online-guidemeetings/

  1. Ekstra observasjoner

I tillegg til at flere og flere sender inn observasjoner frivillig når de er på tur, har NVE faste observatører som gjør 2-3 fulle observasjoner i uka i hver varslingsregion. Gjennom prosjektet økes de faste observasjonene ukentlig med 2 ekstra observasjoner. Dette betyr 5 ukentlige observasjoner i de mest utsatte skredområdene. Ønskede effekter er at disse , sammen med informasjonen fra «Guide Meeting» vil bidra til å øke kvaliteten på snøskredvarslene på Varsom. 

  1. Kommunikasjon

Det er etablert en egen side på nordnorge.com med informasjon om skredulykker og lenker til bl.a. varsom.no samt informasjon om Guide Meeting. I tillegg er det produsert to flyers, en med henvisning til varsom.no (engelsk side) og en med informasjon om Guide Meeting. Distribusjon av flyers er på flyplassene SVJ, EVE, TOS og ALF. Dessuten på knutepunkter der toppturfolk ferdes. NordNorsk Reiseliv vil i tillegg sende egen informasjon til visit-selskapene.