Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Svært lett å løse ut snøskred

Publisert: 29.12.2022

Flere steder i landet er det nå svært lett å løse ut snøskred. Rådet fra snøskredvarslingen er å unngå skredterreng de neste dagene.

Skytende sprekker og fjernutløst skred. Foto: "sh" / regobs.no

De siste dagene har flere snøskred blitt utløst av skiløpere i Sør-Norge. Både ved Gaustadtoppen og Lemonsjøen har det oppstått slike skred. Snøobservasjoner i Varsom-appen viser også faretegn som drønn og skytende sprekker. Dette betyr at det er lett å løse ut skred. Og selv om skiløpere går i slakt terreng, kan du fjernutløse skred som løsner i bratt terreng i nærheten.

Unngå skredterreng 

Vaktleder i snøskredvarslingen forteller at man bør planlegge turen utenom skredterreng om man skal ut på ski de neste dagene.

– Du kan gjerne dra ut på tur, men planlegg turen utenom skredterreng. Med skredterreng mener vi både de områdene hvor det er bratt nok til at skred løsner, altså løsneområdene. Men også terrenget under, der hvor skredene stopper opp, forteller Ingrid Skrede, vaktleder i NVEs snøskredvarsling.  

I flere regioner varsles det at skred som løsner kan bli middels store (såkalt størrelse 2 skred), eller at skredfaren er moderat. Likevel bør skikjørere være varsomme.

– Husk også at selv middels store skred kan begrave og ta livet av en person. Selv om skredfaren er moderat, er det ikke trygt. Tidlig på sesongen kan også oppstikkende stein og terrengfeller føre til at små skred er farlige, forklarer Skrede.

Utfordrende forhold i Nord-Norge

I hele Troms og Vest-Finnmark er det en vanskelig situasjon. Vedvarende svake lag av kantkorn finnes de fleste steder, og enkelte steder kan det være svært lett å løse ut skred, også på lang avstand.

Rådet fra vaktlederen er klinkende klart også for Nord-Norge.

– Det kan være svært vanskelig, om ikke umulig, å vite akkurat hvor man kan påvirke de vedvarende svake snølagene. Derfor er rådet å unngå alt skredterreng, sier Skrede.

Hold deg oppdatert på Varsom 

Lurer du på hvor det er skredterreng kan Varsom-appen  være et godt hjelpemiddel. Varsom-appen er gratis og har bratthet- og utløpsområder for snøskred. Kartlagene kan brukes under turplanleggingen. Sjekk også snøskredskolen på Varsom.no.