Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Stor fare for mye regn, stor flom, flere skred og isgang

Publisert: 10.01.2022

NVE har sendt ut farevarsel på oransje og rødt nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge de kommende dagene. Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom og jordskred.

Onsdag ventes det både fare for mye regn, stor snøskredfare og fare for flom og jordskred. Illustrasjon: varsom.no og foto fra Aadne/regobs

Varslene oppdateres frem mot onsdag og NVE anbefaler alle om å følge med på Varsom.no og/eller abonnere på SMS-varsler. 

Stor snøskredfare 

Snøskredvarslingen i NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare fra Hardanger i sør til Ofoten i Nord. Mye nedbør, kombinert med kraftig vind og mildvær, vil gi en omfattende snøskredsyklus med mange naturlig utløste snøskred. 

–Vi venter flere store og noen svært store naturlig utløste skred. Hold god avstand til løsneområder og utløpsområder for snøskred, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE Odd-Arne Mikkelsen 

Snøskredfaren er størst onsdag, men også utover torsdag venter snøskredvarslingen naturlig utløste skred.  

Oransje varsel for flom  

Flomvarslingen i NVE har sendt ut varsel om flom på oransje nivå i et område som strekker seg fra Hardangerfjorden til og med Trøndelag. Snøsmelting og store mengder regn vil føre til økende vannføring og flom i flere vassdrag. Flomfaren vil øket utover torsdagen 

 Privatpersoner bør flytte eiendeler og åpne vannveier slik at vannet kan renne fritt. Beredskapsapparatet bør følge med på situasjonen og vurdere behovet for beredskap og forebyggende tiltak, sier flomvarsler i NVE Anne Ellekjær Stavang.    

Is i vassdragene kan føre til isganger og ytterligere flomskader.  

Oransje varsel for jord-, sørpe- og flomskredfare 

Regn og snøsmelting fører også til jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå. I tillegg til fjellområdene i vest og nordvest, er Trøndelag og dalstrøkene i fjellene på Østlandet utsatt.  

 Snøsmelting og mye regn vil føre til at vann hoper seg opp i snøen og vi venter at det kan gå flere sørpeskred. Sørpeskredfaren vil øke torsdag. Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring, sier jordskredvarsler i NVE Johan Kristofers.  

NVE forbereder seg på økt beredskap  

NVE anbefaler at folk og beredskapsapparatet holder seg oppdatert på varslene på Varsom.no de nærmeste dagene. Alle naturfarevarslene, inkludert varslene fra MET, finner du på Varsom.no. Varslene oppdateres flere ganger i døgnet og du kan abonnere på varslene på www.abonner.varsom.no.  

 Ved større naturfarehendelser vil NVE kunne bistå kommuner som trenger hjelp til å håndtere flom og skredhendelser sier direktør for skred og vassdragsavdelingen i NVE Brigt Samdal 

Kontaktpersoner:  

Flomvarslingen: Tlf: 404 36 000 

Snøskredvarslingen: Tlf: 488 80 100 

Jordskredvarsling: Tlf: 400 28 777 

NVEs pressetelefon: 48 99 76 67 

Informasjon om stengte veier finner du på vegvesen.no og tlf. 175