Hopp til hovedinnhold

Status snøskredfaren i landet

Publisert: 20.03.2024

Sør-Norge
Med unntak av region Indre Sogn og Jotunheimen har forholdene i Sør-Norge vært ganske oversiktlige og forutsigbare. Det har vært nokså mildt så nysnøen som har kommet den siste tiden har stabilisert seg nokså raskt. Sogn har den mest krevende situasjonen nå for deg som skikjører. Her er det svært krevende forhold nå. Her er det et vedvarende svakt lag med store rimkrystaller som nå ligger og lurere under nokså store fokksnøflak. Flakene over er ganske kompakte og tykke som gjør at det skal en del til å påvirke det svake laget under. Men hvis det først kollapser vil skredene kunne bli store.
Det er mye vær i vente på fredag, først og fremst på Vestlandet. Skredfaren vil øke raskt og det vil være fare for store naturlig utløste skred. I regionen Indre Sogn kan skred bli svært store.

Nord-Norge
Det har væt mye vær og vind siden helga, som resulterte i en del skredaktivitet. Det gikk våte skred i lavlandet og tørre flakskred i høyden, for det meste i nordvendte leformasjoner. Nå virker det som mye av snøen stabiliserer seg og skredfaren er avtagende nå som været roer seg.
Det man må passe på fremover er der det dannes ferske fokksnøflak. Ferske fokksnøflak dannes når vinden frakter løssnø eller nysnø over i leformasjoner. Da blir snøen bundet som flak og det vil være fare for å løse ut flakskred. Stedvis kan det finnes svake lag med kantkorn under fokksnøflakene, dette gjør forholdene litt mer uforutsigbare.
Du kan lese mer om i hver enkel region på varsom.no.

Følg med på varsom.no for oppdaterte varsler hver dag. Situasjonen kan endres raskt.