Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Faregrad 2-moderat kan være dødelig. Lær deg å mestre lokalt ustabile forhold

Publisert: 20.01.2023

Vi kan se på faregraden som en rask oppsummering av hvor sannsynlig det er at skred skal løsne og hvor store de kan bli. Den sier ikke noe om i hvilket heng du kan utløse skred, hvilket utløpsområde som er utsatt eller om/hvor du kan løse ut skred fra avstand.

Les historien om Jens og Hedda som nyter etterlengt påfyll av fersk nysnø.

Jens og Hedda nyter etterlengt påfyll av fersk nysnø

Faregradskala for snøskred som utgangspunkt

Faregrad 2-moderat beskriver stort sett dager med lokalt ustabile forhold og lite faretegn. Det kan være mulig å løse ut skred som er store nok til å begrave en skikjører fullstendig. For en skikjører var det dødsfarlig å kjøre inn i akkurat dette bratte henget. I tillegg utløste Jens skredet i en terrengfelle som økte sannsynligheten for å bli fullstendig og dypt begravet. Han hadde flaks at Hedda reddet han i tide.

Det kan være vanskelig å tenke på skredfaren når man kjører i eller nær et skisenter. Særlig når det er varslet faregrad 2-moderat og faregraden ikke endret seg siden dagen før, da alt gikk bra. Risikoen økte dog fra lørdag til søndagen, noe som var ikke synlig i en endring i faregraden.

Faregradene sier lite om hvilken trussel vi står overfor. Som en analogi kan du si at det hjelper lite om noen sier at det er farlig å reise til Svalbard, hvis du ikke forstå hva trusselen er og hvordan kan unngå den. Hvis du derimot får beskjed om at du må se opp for isbjørn for å ikke bli angrepet eller la vær å spise isbjørn på grunn av fare for trikiner – da er det lettere å håndtere farene på Svalbard. Derfor bruker vi også skredproblemer for å beskrive skredfaren i mer detalj.

Skredproblemer gir et mer nyansert bildet av skredfaren

Nysnøen som kom natt til søndagen, kom med delvis mye vind fra vestlig retning. I det regionale skredvarslet var det beskrevet to skredproblemer, et med vedvarende svakt lag (flakskred) og et med fokksnø (flakskred). Problemet med det vedvarende svake laget finnes i alle himmelretninger, akkurat som dagen før. Fokksnøproblemet kom inn i varslet som et nytt skredproblem og finnes særlig i østvendte heng, der vinden har lagt opp snø. Begge skredproblemene er lett å løse ut, men stedene hvor det er mulig er svært begrenset (“noen få”).

Hovedbudskapet advarer om et svakt lag av kantkorn under nylig vindtransportert snø: “Unngå bratte leområder, særlig i eller nært terrengfeller”. Også i skredfarevurderingen ble den ustabile fokksnøen nevnt, det ble pekt på at den legger seg i østvendt terreng over et ugunstig oppbygget snødekke.

Skjermdump av et skredvarsel som tilsvarer situasjonen beskrevet. Skredvarselet er ekte mens Jens og Hedda og deres situasjon er fiktiv, men har i seg elementer fra skredhendelsen i Hemsedal, 31.12.2022.

Les vår skredfarevurdering nøye

Vi anbefaler derfor å lese både hovedbudskapet og skredfarevurderingen, samt sette seg inn i hvilke skredproblemer som er til stedet og hvor du kan forvente å finne dem. Det er opp til deg å bekrefte eller avkrefte om skredproblemene er til stedet og hvor sannsynlig det er å løse ut skred. Hvis du er ikke i stand til å gjøre det, anbefaler vi deg å holde deg unna skredterreng.

Faregrad 2-moderat beskriver stort sett forhold som krever kunnskap om ferdsel i skredterreng, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere og unngå skredproblemer.

Noen fakta om faregrad 2-moderat

Det har vært 13 snøskred med skredtatte så langt i vinter, hvorav to med dødelig utfall. 11 av disse 13 skredhendelser skjedde ved varslet faregrad 2-moderat. 

I den femtrinns europeiske faregradskalaen for snøskred beskriver faregrad 2-moderat en slags normaltilstand om vinteren. Rundt 35 % av dødsulykkene skjer ved faregrad 2-moderat og omtrent 50 % av alle vinterdagene varsles det faregrad 2.