Hopp til hovedinnhold

Evalueringsrapport - snøskredsituasjonen i Troms og Finnmark 31. mars 2023

Publisert: 22.06.2023

Fredag 31. mars var det mange snøskred i Troms og Finnmark og tre av disse hadde fatalt utfall med til sammen fem døde. NVE har i en ny rapport beskrevet situasjonen og evaluert eget arbeid med varsling og beredskap i forbindelse med hendelsen.

Forsiden av rapporten viser skred fra Kildalen, Nordreisa den 31. mars. Foto: Martin Stefan

- Dette var en krevende situasjon med mange parallelle snøskredhendelser i flere kommuner som dessverre fikk fatale konsekvenser, sier Rune V. Engeset som er ansvarlig for snøskredvarslingen i NVE. 

Det var fem som døde i tre skred, det var flere skred mot bebyggelse og mange veger ble stengt på grunn av skred.

Solveig Ø. Kosberg i NVE har ledet arbeidet med å dokumentere hendelsen og evaluerer NVEs varsling og beredskap, i samarbeid med NVE Region Nord.

Rapporten konkluderer med at Snøskredvarslingen formidlet faren effektivt til samfunnet med varsler, beredskapsmøter og media fra og med onsdag 29. mars. NVEs beredskap, i godt samarbeidet med konsulenter og varslingen, var viktig for krisehåndteringen i fylket og de faglige rådene som ble gitt til politiet og kommunene som var rammet av snøskred eller evakuerte bebyggelse.

Les mer i NVE rapport 18/2023.