Hopp til hovedinnhold

Endringer i snøskredvarselet for sesongen 2023-2024

Publisert: 30.11.2023

Vi kommer til å gjøre noen endringer  i varselet denne sesongen. Den største synlige endringen vil være at vi kommer til å publisere kun faregraden for overmorgen og ikke et fullt varsel lenger. Motivasjonen er å øke kvaliteten for morgendagens varsel. I tillegg skal vi sende ut forvarsel ved mulighet for stor eller meget stor snøskredfare til beredskapsaktører tre til fem dager fram i tid. Dette er i tråd med internasjonal praksis.

Redusert varsel for overmorgen

På varsom.no vil vi kun publisere et fullverdig varsel for morgendagen. Varselet for overmorgen vil kun inneholde faregrad og eventuell når det forventes størst fare i løpet av dagen og om det er fare for naturlig utløste skred (beredskapsmelding). Bildet under viser et eksempel.

Forvarsel

Forvarsel vil sendes til beredskapsaktører via e-post ved behov og erstatte fullverdig varsel for overmorgen som vi har tidligere publisert på varsom.no. 

Et forvarsel vil typisk har følgende innhold: 

Forvarsel om STOR snøskredfare for <Fylke> 

Det vurderes onsdag, 29.11.2023, mulighet for STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Innlandet 

<Begrunnelse og beskrivelse av usikkerhet i varselet> 

Dette er kun et forvarsel. Følg med på Varsom for mer informasjon og oppdateringer. 

Fra Snøskredvarslingen, NVE 

Se www.varsom.no/snoskred/varsling for mer informasjon og oppdateringer. 

Oppdatering av fylker og kommuner

I starten av januar vil vi tilpasse varsom.no til nye fylker og kommuner.

Innhold i varselet

Det blir kun få endringer i snøskredvarsel for morgendagen. Varselet for i morgen vil publiseres senest kl. 16 dagen før og inneholde faregraden, et hovedbudskap og beskrivelse av snøskredfaren samt et eller flere skredproblemer.

Fjellvær og informasjon om snødekke vil dere fra nå av finne under nedtrekks-menyen  "Snødekkehistorikk og fjellvær" i varselet. Innholdet vil være mer teknisk enn tidligere og rettet mot brukere med erfaring i vurdering av snødekkestabilitet.