Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Anonym rapportering av skredhendelser

Publisert: 24.11.2022

Vinteren har allerede kommet til deler av landet og sesongens første skredhendelser har allerede skjedd. Siden 2015 har vi fulgt med og samlet alle snøskredulykkene og nestenulykkene vi kommer over. Mye får vi med oss, men det mangler enda litt, derfor har vi jobbet for å gjøre det lettere å rapportere om skredhendelser.

Dette bildet av skredet som gikk ved Fridtjofbreen på Svalbard i februar 2020 er delt i Varsom Regobs. Foto: Kjetil@obskorps // Varsom Regobs

Nå kan du rapporter om skredhendelser på tre forskjellige måter, alle anonymt. 

Har du eller noen i turfølget ditt blitt tatt eller nesten blitt tatt av skred? Det vil vi gjerne vite om, men vi forstår at det kan være vanskelig å snakke åpent ut om det. Derfor har vi nå gjort det enklere å være anonym når du rapporterer om skredhendelser du eller noen andre har blitt utsatt for.  

—  Vi mistenker at det fremdeles er mørketall knyttet til hvor mange som er involvert i skredhendelser, enten av noen i turfølget blir tatt av snøskred eller at det er nære på. For å redusere dette har vi prøvd å fjerne de hindringene vi kan ha tenkt oss, sier Kristoffer Karlsen i NVE 

Rapporter i Varsom-appen eller på varsom.no 

I Varsom-appen er det fremdeles krav om å være innlogget, men om du huker av for anonym rapportering vil ikke navnet ditt synes for andre. Om det ikke er anonymt nok kan du bruke dette skjemaet på Varsom.no. Der trenger du ikke å være logget inn.  

Du kan også dele informasjon om hendelsen i dette word-dokumentet. Her kan du fylle ut mer detaljert informasjon.  

Det vi får av informasjon om hendelser og ulykker legger vi inn i ulykkesstatistikken på Varsom (Snøskredulykker | Varsom.no).

Mer informasjon om ulykkesrapportering finner du her: Rapporter snøskredulykker | Varsom.no 

tre ulike måter å registrere skredhendelser på  - alle anonymt

Illustrasjonsbilde: Du kan velge mellom tre ulike måter å rapportere inn skredhendelser på - og du kan velge å være anonym. Skjermskudd fra Varsom app og Varsom.no

Når du deler informasjon om en hendelse kommer det oss alle til nytte 

Det er flere grunner til at vi ønsker at du rapporterer inn skred til oss. Vi ser på ulykkesstatistikken vi har samlet inn over flere år for å finne mønster og på den måten forsøker å finne ut av når det er farligst å være ute i skredterreng. Informasjon om nestenulykker og nære på-situasjoner er også viktig i denne sammenheng. På denne måten kan vi kanskje kommunisere faren på en mer treffende måte. 

En annen grunn er at rask informasjon om at det har gått skred og hvordan / hvorfor det løsnet kan gi snøskredvarslerene på vakt indikasjon på faren i et område og det er nyttig informasjon for å lage et best mulig varsel. 

Det er også flere tilfeller hvor redningstjenesten kalles ut til såkalte «tomme skred». Hvis du rapporterer inn skredhendelser, selv når det går bra, unngår vi unødvendig ressursbruk. Om du eller turfølget ditt blitt tatt av skred er det aller viktigste du gjør å drive kameratredning og å ringe Politiet på 02800. Er det fare for liv og helse ringer du selvsagt 112 eller 113. Like fullt er  det verdifullt om du deler informasjon om hendelsen med oss og andre ganske raskt etterpå via Varsom, slik at Politiet og redningstjenesten ikke rykker ut til det samme skredet en gang til.