Hopp til hovedinnhold

Vårflomanalyse 30. mars 2020. Flomutsikten for våren.

Publisert: 30.03.2020

Det er i år stor sannsynlighet for stor vårflom i alle landsdeler i elver som vesentlig kommer fra indre strøk. I Sør-Norge er det først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet over 500-700 moh; i nord gjelder det også elver med lavereliggende dreneringsområde.

Sannsynlighet for størrelse på vårflom i utvalgte elver. Illustrasjon: NVE

 Se større bilde

Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På landsbasis er dette året så langt, det mest snørike året siden 2000. Siden 1958 har det bare vært fem år med mer snø på landsbasis enn i år. NVE har beregnet snømengder for hele landet basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958.

- Disse beregningene viser at årets snømengder i Troms og Finnmark er blant de største i perioden det er utført beregninger for, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Stor sannsynlighet for stor vårflom fra sør til nord

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader.
- Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom på grunn av mye snø, sier Engen
- Det vil for øvrig alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten er liten, med unntak av større elver på indre strøk i Nord-Norge, tilføyer hydrologen.

Mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge. Men vi kan ikke se bort fra at vårflommen kan starte litt tidligere. Det er også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli.

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader

NVEs magasinstatistikk viser at det er høy fyllingsgrad i reguleringsmagasinene i Sør-Norge.
- Vi oppfordrer regulantene til å følge ekstra nøye med på utviklingen i magasinene og vurdere forhåndstapping slik at magasinene også i år kan ha en vesentlig flomdempende effekt, slik de normalt har på våren, fortsetter Engen.

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting eller regn.

Alle kan bidra. Her ser du råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader

Hvor stor blir vårflommen?

Hydrologen understreker at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Det gjelder først og fremst i elver som kommer fra indre strøk, hvor det kommer mye snø i det meste av dreneringsområdet i løpet av vinteren, som smelter om våren. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været. Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv om det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli endel nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom i områder med mye snø.

- Også en nedbørfattig, men svært varm vår, kan medføre stor vårflom på grunn av bare snøsmelting, når det er så store snømengder som i år, fortsetter Engen. Sannsynligheten for dette er størst i Finnmark fordi det der kan foregå snøsmelting samtidig i store deler av dreneringsområdet på grunn av relativt små høydeforskjeller. Men vi erfarte i 2018 at snøsmelting alene kan føre til stor flom også i de store elvene på Østlandet, når det er store snømengder og vedvarende høy temperatur.

 Scenarier for Masi i Altaelva, Finnmark - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2005 vil gi svært stor flom (rødt nivå) med flomtoppen omkring midten av juni. Vær som i 2013, 2014 og 2018 vil gi litt mindre flom, men fortsatt på rødt nivå. Været disse tre årene gir tidligere flomtopp, fra midten av mai.

Scenarier for Øvrevatn i Salangselv, Troms - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2012 vil gi svært stor flom (rødt nivå), så sent som i midten av juli; vær som i 2013 vil gi litt mindre flom, men fortsatt på rødt nivå, halvannen måned tidligere.

Den svarte grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2017. Vi ser at det årets vær vil gi mange små flomtopper, under gult nivå, men når oransje nivå i slutten av juli. Den grønne grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2019, med to flomtopper, den største så vidt på oransje nivå.

Scenarier for Nervoll i Vefsna, Nordland - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 1966 vil gi svært stor flom (rødt nivå), med flomtoppen i midten av juni. Vær som i 2019 vil gi flom på oransje nivå, mens 2017- og 2018-været vil gi flom på gult nivå.

Scenarier for Gaulfoss i Gaula, sør i Trøndelag - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 1995 og 2013 vil gi svært stor flom (rødt nivå), med flomtoppen henholdsvis i begynnelsen av juni og siste halvdel av mai. Vær som i 2018 vil gi flom på oransje nivå, i første halvdel av mai.

Den svarte grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2019. Vi ser at dette årets vær vil gi flere små flomtopper fra slutten av april, den høyeste litt lavere enn gult nivå.

Scenarier for Horgheim i Rauma, Møre og Romsdal - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2015 vil gi svært stor flom (rødt nivå) i begynnelsen av juli, mens vær som i 2013 vil gi to flomtopper på oransje nivå fra midten av mai til begynnelsen av juni.

Den svarte grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2018. Vi ser at været dette året vil gi flere flomtopper, den høyeste opp mot oransje nivå. Den grønne grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2019. Været dette året vil gi flere flomtopper, den høyeste på gult nivå.

Scenarier for Etna i Drammensvassdraget, Oppland - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2013 vil gi svært stor flom (rødt nivå) ca 20.mai; vær som i 1995 vil gi litt mindre flom to uker senere, men fortsatt på rødt nivå.

Også vær som i 2012 og 2017 vil gi flom tett oppunder rødt nivå, i siste halvdel av mai.

Snømålinger i området indikerer at snømengdene er litt mindre enn det som er brukt i våre beregninger. Basert på disse snømålingene vil dermed sannsynligheten være i underkant av det som er oppgitt her. Størrelsen på årets flom forutsatt vær som i de uthevede årene i figuren, vil også være noe mindre, basert på snømålingene.

Scenarier for Orsjoren i Numedalslågen, Buskerud - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2015 vil gi svært stor flom (rødt nivå), men ikke før begynnelsen av juli. Også vær som i 2016 vil gi flom på rødt nivå, med flomtoppen noe tidligere, i begynnelsen av juni.

2018- og 2019-været vil gi flom tett oppunder rødt nivå, med flomtoppen i siste halvdel av mai.

Orsjoren (Ossjøen) ligger høyt oppe i Numedalslågens dreneringsområde, helt oppe på Hardangervidda. Fordi det er reguleringsmagasiner lenger ned i Numedalslågen som tar imot vannet som renner ut av Orsjoren vil dette dempe flommen videre nedover i Numedalslågen. Scenariene for Orsjoren er derfor ikke representative for Numedalslågen nedstrøms magasinene i vassdraget, hvor sannsynligheten for stor vårflom er noe mindre.

Scenarier for Losna i Gudbrandsdalslågen, Oppland - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 2013 vil gi svært stor flom (rødt nivå), med flomtoppen i slutten av mai. Vær som i 1995 og 2011 vil gi litt mindre flom, men fortsatt på rødt nivå, med flomtoppen henholdsvis i begynnelsen og midten av juni.

Den grønne grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2018, da det var ekstremt varmt og tørt i store deler av landet både vår og sommer. Vi ser at det årets vær vil gi flom på oransje nivå i midten av mai.

Scenarier for Nybergsund i Trysilelva, Hedmark - se større bilde

Figuren illustrerer hvordan sannsynligheten for stor vårflom er beregnet ut fra årets snømengder, værprognoser neste ni dager, og værutviklingen slik den var i årene 1958-2019.

Det er markert fire årstall som representerer hvert sitt flomforløp, slik årets vårflom vil bli forutsatt at været blir som i hvert enkelt av de fire årene. Vi ser at vær som i 1995 vil gi svært stor flom (rødt nivå) i begynnelsen av juni; vær som i 2013 vil gi flom på oransje nivå, med flomtoppen i siste halvdel av mai.

Været i 2011 og 2019 vil gi flom på gult nivå, med flomtoppen henholdsvis siste halvdel av april og begynnelsen av mai.