Styrtregn på vei?

Publisert: 25.06.2021

Med sommer og varme øker risikoen for lyn og styrtregn. Disse værfenomenene er ofte svært intense og lokale. Konsekvensene er uforutsigbare, det kan bli svært alvorlig eller det kan bli ingenting.

Styrtregn førte til store skader i Utvik i juli 2017. Foto: Øystein Nøtsund, NVE

Sommeren er i gang, og på denne tida av året opplever vi stadig oftere perioder med styrtregn. Styrtregn er intense regnbyger over en eller noen få timer, ofte med lyn, torden og hagl i tillegg.

Styrtregn kan føre til store konsekvenser

Når det regner veldig intenst over en kort tidsperiode, altså mye vann på kort tid, blir det ofte utfordringer med overvann. Tettbygde områder, asfalterte veier eller steder som mangler god nok drenering er spesielt utsatt. Andre mulige konsekvenser er bekke- og elveløpsendringer og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Styrtregn kan gi alvorlige konsekvenser lokalt, selv om det i utgangspunktet er lite vann i bakken, elver og bekker. 

De siste årene har det vært flere dramatiske hendelser med styrtregn, blant annet i Utvik i 2017, og i Jølster og Fredrikstad i 2019. August 2020 bød også på styrtregn-rekorder i Vestfold.

Samordnet varsel om styrtregn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt (MET) har et felles ansvar for varslingen av styrtregn, og har opprettet en samordnet styrtregnvarsling fra 2020. Det betyr at NVE ikke lenger vil sende egne farevarsel om flom- og jordskredfare i tilknytting til styrtregn om sommeren. Publikum og beredskapsaktører får i stedet et samordnet varsel. Merk at det fortsatt kommer separate flom- og jordskredvarsler når hovedårsaken til farevarslet ikke er styrtregn.

Det er kun to varslingsnivåer for styrtregn der oransje nivå er høyeste nivå. Styrtregnvarsel på oransje nivå er dermed en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, og som kan gi store skader i det området som blir berørt av den intense nedbøren.

 

Utfordrende å varsle styrtregn

Nedbør om sommeren er vanskeligere å varsle enn nedbør fra vinterens lavtrykk. Utfordringen med nedbør om sommeren er at den ofte er veldig lokal. Det kan regne kraftig innenfor et område på noen hundre meter, mens en nedbørmåler like i nærheten ikke registrerer noe regn. Desto nærmere hendelsen man kommer i tid, desto mer pålitelig blir varslene. Det vil si, det er større sannsynlighet for at regnet varsles på rett sted til rett tid. Det at styrtregn opptrer  så lokalt gjør det utfordrende å sette riktig farenivå. Det er skadepotensialet der bygene treffer som er avgjørende. Konsekvensene av styrtregn kan være svært alvorlige eller helt udramatiske. Derfor kan varsel om styrtregn oppfattes som en falsk alarm..   

 

Varsling om fare for mye lyn fra i år

Fra midten av juni i år har Meteorologisk institutt (MET) begynt å sende ut farevarsel om lyn og torden. Lyn kan gi alvorlige konsekvenser som svært lokale vindkast og mye nedbør, fare for å starte branner, påvirkning av strømforsyning og på elektriske apparater. Tordenvær kan komme hele året, mens styrtregn stort sett skjer på sommeren eller i starten av høsten.  Farevarselet for lyn er bare på gult nivå.

 

Få naturfarevarsler direkte på e-post eller SMS

Vi anbefaler å abonnere på farevarsel for lyn og styrtregn via e-post eller SMS på https://abonner.varsom.no/. Tjenesten er gratis og leveres av NVE i samarbeid med MET og Statens vegvesen.