Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Styrtregn fører til økt jordskredfare og forlenger flommen

Publisert: 14.08.2023

I forbindelse med at det ventes styrtregn over Østlandet på tirsdag er jordskredfarevarselet oppjustert til oransje. I tillegg er det flomvarsel på rødt- og oransje nivå og Met har sendt ut gult farevarsel om styrtregn.

Rasteplassen ved flomsteinen i Lillestrøm er oversvømt 14.08.2023. På bildet er flommen et par cm lavere enn den var på sitt høyeste dagen før. Foto: ibni@nve // Varsom Regobs

 Vassdragene er svært sårbare for mer regn etter ekstremværet Hans. Det er fremdeles flom på oransje og rødt nivå i flere elver og innsjøer. I tillegg er jorden fremdeles våt og mettet av vann.

– Det er særlig det som skal komme av kraftige regnbyger på tirsdag ettermiddag og kveld vi følger nøye med på. Styrtregnet vil først og fremst påvirke jordskredfaren, men kan også forlenge flomtoppen noen steder, forteller vaktleder for flom- og jordskredvarslingen i NVE Ivar Berthling.

Litt stigende vannføring i bekker og elver

Mandag ble flomvarslene på rødt nivå videreført for Tyrifjorden, Randsfjorden, Sperillen og nedre del av Begna. I disse innsjøene kan vannstanden også komme til å stige litt igjen dersom de høyeste nedbørprognosene slår til.

– Vannet i små og mellomstore elver kan komme til å stige igjen som følge av den nye nedbøren, og det kan ta lenger tid før flommen i de store innsjøene synker, sier flomvakt Sjur Kolberg i NVE.

Jordskredfare på oransje nivå på tirsdag

For tirsdag er det sendt ut jordskredfarevarsel på oransje nivå for deler av Innlandet og Viken. I forbindelse med kraftige regnbyger tirsdag ettermiddag og kveld kan det komme til å gå flere jordskred og flomskred.

– Det er allerede mye vann i bakken, og derfor setter vi opp farenivået til oransje for tirsdag. Skredfaren er størst der de kraftige regnbygene treffer, påpeker Ronny Løland, jordskredvarsler i NVE

I tillegg er det ventet jordskredfare på gult nivå i flere områder på Østlandet. Det er særlig områder rundt flomstore vassdrag som er utsatt. Når vannet trekker seg tilbake er det fare for at jorden langs elvebredden glir ut. Du bør derfor ikke oppholde deg langs elvebredden på elver som er eller nylig har vært i flom.

 Se oppdaterte varsler på Varsling | Varsom.no.

Ferdsel på og rundt flomstore elver og vann er farlig

Ferdsel på og ved flomstore elver og vann er farlig. I tillegg til sterk strøm i elven som kan dra deg med og under, flyter det mye drivved, rundballer og annet i vannet. Det er også fare for at bakken langs de flomstore elvene kan gli ut i elven.

NVE har samlet informasjon om ekstremværet Hans på Ekstremværet Hans | Varsom.no.

Råd til befolkningen

 Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

  • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene
  • bratte skråninger med løsmasser fordi det kan gå skred
  • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
  • bilkjøring der hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

  • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Hjelp oss å registrere flom- og jordskredhendelser

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskredvarslingen ved å sende oss bilder av faretegn, høyder av flommen, skader og konsekvenser nær deg i Varsom-appen. Dette er viktig informasjon for å bedre varsling og beredskap, samt for framtidig sikring, kartlegging og arealplanlegging med hensyn på flom og skred.

Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.

Last ned Varsom-appen fra Appstore eller Google Play.